Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Druhá vlna Whistleblowingu přijde v prosinci

28. listopadu 2023

Týká se: Whistleblowing

Druhá vlna whistleblowingu, která nabývá účinnosti od 15. prosince 2023, představuje významný posun v oblasti ochrany oznamovatelů. Tato dělená účinnost již přijaté úpravy rozšiřuje působnost zákona o ochraně oznamovatelů, který dosud primárně platil pro zaměstnavatele s 250 a více zaměstnanci. Nově se však bude vztahovat i na organizace s 50 a více zaměstnanci. Tento posun může mít rozsáhlý dopad na uznání důležitosti transparentnosti a etického jednání v pracovním prostředí, a to i v těchto menších podnicích.

Zákon o ochraně oznamovatelů je klíčovým nástrojem pro podporu a ochranu zaměstnanců, kteří upozorňují na nelegální praktiky ve svém pracovním prostředí. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby ti, kteří se rozhodnou odhalit korupci, šikanu, nezákonné jednání nebo jiné nesprávnosti, nebyli za své jednání trestáni či diskriminováni. Díky tomu zákon podporuje transparentnost a integritu v organizacích a přispívá k prevenci protiprávního jednání.

Nové povinnosti

Pro menší zaměstnavatele toto rozšíření přináší řadu nových povinností. Jednou z klíčových je zřízení bezpečného a efektivního mechanismu pro podávání oznámení, který umožní zaměstnancům nahlašovat potenciální problémy bez obavy z odplaty. Kromě toho je nutné zajistit dostatečné školení zaměstnanců o tom, jak tento systém používat a jaké mají práva a povinnosti v rámci procesu whistleblowingu. Dále je třeba zabezpečit ochranu osobních údajů oznamovatelů a zamezit jakékoli formě odplaty či diskriminace vůči nim. Se zavedením komplexního whistleblowing systému i zajištěním činnosti příslušné osoby, která je jeho středobodem, vám samozřejmě rádi pomůžeme.

V konečném důsledku tato druhá vlna whistleblowingu představuje významný krok směrem k větší transparentnosti a etickému chování v českém pracovním prostředí. Zároveň však klade na zaměstnavatele zvýšené nároky a zodpovědnost za zajištění bezpečného a otevřeného prostředí pro své zaměstnance.

Tématem whistleblowingu jsme se podrobně věnovali také v našem e-booku.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram