Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

DPH při bezúplatném dodání zboží

21. srpna 2023

Týká se: DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo začátkem srpna novou metodickou informaci týkající se uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží na dobročinné účely. Důvodem tohoto kroku byla neaktuálnost dosavadního výkladu. Ten počítal pouze s darováním potravin potravinovým bankám. Neřešil dary pro další instituce podobného typu, které v rámci své činnosti zajišťují sběr, skladování a distribuci zboží potřebným osobám (např. nábytkové banky a další neziskové organizace).

Nový výklad má za cíl sjednotit a vymezit základní pravidla pro uplatnění DPH v případech, kdy byl dárcem (plátcem daně) uplatněn nárok na odpočet při pořízení později darovaného zboží, které původně nebylo pořízeno za účelem darování.

Zákon o DPH totiž stanoví, že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen při jeho bezúplatném dodání uplatnit daň na výstupu. V těchto situacích je potřeba stanovit základ daně.

Darování neprodejného zboží

GFŘ se v informaci vyjadřuje k případům, kdy je hodnota zboží v okamžiku darování ve zlomkové, spíše minimální výši. V tomto ohledu uvádí, že pokud je darováno zboží, které je stále poživatelné či upotřebitelné, ale dle regulací v podstatě neprodejné (např. kvůli minimální trvanlivosti, době použitelnosti, vadě balení atd.), tj. základ daně se blíží nule, DPH na výstupu odvedena být nemusí. Zpravidla se jedná o potraviny, krmiva, drogistické zboží, některé léky apod.

Zároveň GFŘ uvádí, že základ daně, který se blíží nule, není možné stanovit v případech, kdy je darováno ostatní zboží jako elektronika (notebooky, mobilní telefony), kancelářské potřeby apod. Žádná výjimka neplatí ani tehdy, jsou-li darovány na sociální, charitativní či humanitární účely. Hodnota, ze které bude počítána daň na výstupu, se u tohoto zboží stanoví podle zákona o DPH, a to s ohledem na to, jakým způsobem bylo zboží pořízeno (koupí nebo jiným způsobem).

Doporučení

Pokud se rozhodnete darovat zboží, u něhož jste si při jeho pořízení uplatnili nárok na odpočet, doporučujeme opatřit si důkazní prostředky, kterými prokážete darování zboží – zejména předmět, rozsah a den poskytnutí daru. Dále pro účely ocenění zboží doporučujeme zdokumentovat stav zboží (poškozené obaly, datum spotřeby apod.).

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram