Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dorovnávací daň – kterých firem se bude novinka týkat?

28. listopadu 2023

Týká se: Daň z příjmů právnických osob

V pátek 27. října 2023 prošel 3. čtením Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny. Tento zákon reaguje na evropskou směrnici o globální minimální dani a zavádí tzv. dorovnávací daň.

Dorovnávací daň se sazbou ve výši rozdílu mezi 15 % a specificky vypočtenou efektivní sazbou daně se bude vztahovat na společnosti, které jsou členy velkých nadnárodních nebo velkých vnitrostátních skupin (tj. jejichž konsolidované výnosy činí alespoň 750 mil. EUR nejméně ve dvou ze čtyř po sobě jdoucích obdobích, které předcházejí období zdaňovacímu).

Zákon zavede do českého daňového systému dvě daně – přiřazovanou dorovnávací daň a vnitrostátní dorovnávací daň. Přiřazovanou dorovnávací daní budou zatíženy primárně mateřské entity, a to ve vztahu ke každému státu, ve kterém skupina působí a ve kterém je efektivní zdanění skupiny nižší než 15 %. Účelem české dorovnávací daně je pak zachovat právo České republiky na zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů na jejím území. Bude proto dopadat na české společnosti, které jsou členy velké nadnárodní či vnitrostátní skupiny a jejichž efektivní daňová sazba je nižší než 15 %.

Účinnost zákona o dorovnávací dani je plánovaná od 31. 12. 2023. Daň by se tak měla týkat už zdaňovacího období zahájeného po tomto datu.

Společnosti, na které se bude zákon vztahovat, se budou muset k této nové dani zaregistrovat a podávat tzv. informační přehledy a daňová přiznání k dorovnávací dani. Následně samovyměřenou daň odvedou finančnímu úřadu. Správcem dorovnávací daně bude Specializovaný finanční úřad.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram