Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Přelomový judikát NSS: Do kdy lze podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň?

18. října 2023

Týká se: Správa daní

Pokud daňový subjekt po podání řádného daňového přiznání zjistí, že jeho daň měla být vyšší, je povinen podat dodatečné daňové přiznání. Daňový řád v této souvislosti stanovuje dvě lhůty, které je nutné dodržet:

  1. Objektivní lhůta – Představuje lhůtu pro stanovení daně, která obvykle činí 3 roky. Po skončení běhu této lhůty nelze daň již měnit.
  2. Subjektivní lhůta – Pokud objektivní lhůta ještě neuběhla, je povinen daňový subjekt podat dodatečné daňové přiznání. A to v subjektivní lhůtě – do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil skutečnosti zakládající vyšší daňovou povinnost.

Jak je to však v případě, že daňový subjekt zjistí, že jeho daň měla být nižší?

Ačkoliv daňový řád v tomto případě opravňuje podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň za shodných podmínek, v dosavadní daňové praxi převládaly v této oblasti jisté výkladové nejasnosti. V listopadu 2020 vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodnutí, ve kterém potvrdil svůj dosavadní výklad. A dále uvedl, že uplynutím subjektivní lhůty (tj. do konce měsíce následujícího) dochází k zániku práva daňového subjektu podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň. Proti tomuto závěru se však ohradil druhý senát NSS a předložil danou věc k dalšímu projednání rozšířenému senátu NSS.

Po dlouhých výkladových nejasnostech vydal rozšířený senát NSS přelomový rozsudek (2 Afs 363/2019-50), ve kterém se svým závěrem odchýlil od dosavadní judikatury NSS. Dle závěru daného rozsudku se při podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň vůbec neuplatní subjektivní lhůta. Daňový subjekt je tedy oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň kdykoliv do konce běhu lhůty pro stanovení daně (v objektivní lhůtě). Zamítnutí práva podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň nebo udělení pokuty po uplynutí subjektivní lhůty by mohlo být na základě daného rozsudku posouzeno jako nezákonné.

Mailchimp - subscribe form sidebar
bookmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram