Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura NSS: Daňová účinnost výdajů na pohonné hmoty

20. listopadu 2023

Týká se: Daň z příjmů právnických osob

Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozsudku zabýval případem, ve kterém daňový subjekt během roku podle potřeby nakupoval pohonné hmoty, které použil jak pro služební vozy využívané k pracovním cestám, tak i pro jiné pracovní zařízení využívané k ekonomické činnosti. K provozovaným činnostem ani nákupům pohonných hmot nevedl řádnou evidenci. Následně v rámci daňového přiznání uplatňoval část výdajů, o nichž se domníval, že je schopen prokázat jejich spotřebu.

Daňové zákony sice neurčují přímo povinnost vést knihu jízd, ale daňový subjekt je povinen vést evidenci jízd tak, aby mohl konkrétně prokázat výdaje na ně vynaložené. Tj. prokázat, že:

  • výdaj byl skutečně vynaložen,
  • výdaj byl vynaložen v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů,
  • výdaj byl vynaložen v daném zdaňovacím období,
  • výdaj je daňově účinný.

Daňový subjekt, který výdaj zanese do účetnictví a následně uvede do daňového přiznání, je povinen prokázat, že jej skutečně vynaložil. A to takovým způsobem, jaký je uveden na účetním dokladu.

Dle rozsudku NSS k prokázání daňové účinnosti výdajů nestačí, že poplatník je schopen doložit nákup pohonných hmot a použití aut a pracovních strojů, pro které jsou pohonné hmoty nakupovány. Je nezbytné prokázat propojení mezi nákupem pohonných hmot a jejich spotřebou při konkrétních pracovních cestách či jiné ekonomické činnosti. Náklady, u nichž tato souvislost poplatníkem prokázána není, tak není možné ošetřit jako daňově účinné.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram