Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Co vše je nutné podat či oznámit do 2. května 2023?

20. dubna 2023

Důležitý termín: 2.5.2023

Týká se: Daň z příjmů právnických i fyzických osob

Blíží se 2. květen 2023, termín, který představuje poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, pokud je daňové přiznání podáváno elektronicky a poplatník nemá prodlouženou lhůtu na základě povinného auditu či udělené plné moci daňovému poradci. Oproti předchozím rokům mají nově OSVČ, jimž byla zřízena datová schránka podnikající fyzické osoby, povinnost podat přiznání elektronicky. V elektronické podobě však může daňové přiznání podat také:

  • poplatník, který má např. příjmy z pronájmu, nebo
  • zaměstnanec, který nepožádal o roční zúčtování daně u svého zaměstnavatele (případně požádal, avšak opomněl uplatnit některý z odpočtů).

Pokud poslední den lhůty pro podání přiznání připadá na 2. května 2023 a poplatník utrpěl za zdaňovací období roku 2022 daňovou ztrátu, představuje pro něj toto datum také poslední možný termín pro uplatnění práva na vzdání se využití daňové ztráty roku 2022 v budoucích obdobích a zajištění zkrácené lhůty pro případné doměření daně.

Připadá-li poslední den lhůty pro podání daňového přiznání fyzické osoby na 2. května 2023, je tento den současně i termínem pro splnění souvisejících oznamovacích povinností fyzických osob. V případě, že fyzická osoba prodá nemovitost a získané prostředky použije na obstarání vlastní bytové potřeby, může daný příjem z prodeje nemovitosti osvobodit od daně z příjmů. Avšak pouze za předpokladu, že právě do tohoto termínu oznámí a prokáže skutečnost správci daně. V neposlední řadě je poslední den lhůty pro podání daňového přiznání fyzické osoby také termínem pro podání oznámení o přijetí osvobozeného příjmu přesahujícího hranici 5 mil. Kč.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram