Založení společnosti

Založíme vaši společnost rychle a efektivně tak, abyste co nejdříve mohli začít skutečně podnikat. Pomůžeme vám zorientovat se v legislativě a poradíme vám, jakou formu podnikání zvolit s ohledem na předmět činnosti, právní formu a vaše daňové povinnosti. Rovněž se postaráme o veškerou administrativu spojenou s registrací do obchodního rejstříku či na finančním úřadě a vyřídíme za vás potřebná povolení.

Zabezpečíme registraci vaší společnosti pro účely daně z příjmů a poradíme vám s nastavením podnikání z pohledu DPH. Na základě plné moci vás můžeme zastupovat v komunikaci se všemi institucemi. Pro vaše zahraniční kolegy zabezpečíme kompletní servis při zajištění pracovních povolení, povolení k pobytu, budeme je doprovázet a komunikovat s cizineckou policií a ostatními institucemi.

Máme potřebné zkušenosti se zakládáním společností s ručením omezeným, akciových společností, komanditních společností, veřejných obchodních společností a odštěpných závodů. Nabízíme také možnost prodeje již založených tzv. ready – made společností, které vám umožňují začít podnikat prakticky ihned.

  • Pomůžeme vám zorientovat se na trhu a v relevantní legislativě.
  • Poradíme vám při výběru nejvhodnější právní formy společnosti;
  • Vypracujeme společenskou smlouvu a ostatní potřebné právní dokumenty.
  • Převezmeme komunikaci s příslušnými úřady a institucemi.
  • Poskytneme vám plně funkční firemní sídlo se službami recepce.
  • Vyřídíme osvědčení o živnostenském podnikání a jiná oprávnění k podnikání.
  • Podáme návrh na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku.
  • Zastoupíme vás v jednáních s finančním úřadem při registraci k dani z příjmů právnických osob a DPH.

Pro vaši nově vzniklou obchodní společnost jsme připraveni zabezpečit kompletní administrativní a poradenský servis – účetní, mzdové, daňové a právní služby pod jednou střechou.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram