Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vláda znovu prodloužila program Antivirus a zavedla „izolačku” | News Flash

4. března 2021

Aktualizace původního článku z 23. února 2021

Opětovné prodloužení programu Antivirus

Bohužel se stále nepodařilo prosadit do zákona o zaměstnanosti novou úpravu, tzv. Kurzarbeit. Proto byl na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí znovu prodloužen program Antivirus na podporu zaměstnanosti, a to až do 30. 4. 2021.

V platnosti zůstávají všechny režimy programu Antivirus, tedy A+, A i B. Byla však přidána jedna podmínka, a sice že příspěvek lze čerpat jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Důvodem tohoto omezení je snaha zamezit účelovému zaměstnávání nových zaměstnanců ve snaze získat státní příspěvek.

„Izolačka“– mimořádný příspěvek k nemocenské

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona, podle něhož zaměstnanci obdrží od zaměstnavatele za dobu karantény (nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání) mimořádný příplatek k nemocenským dávkám ve výši 370,- Kč / den. Příspěvek bude splatný spolu s náhradou mzdy a měl by být vyčíslen ve výplatní pásce zaměstnance.

Mimořádný příspěvek je ale limitován – jeho součet s náhradou mzdy nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Příspěvek náleží za období od 1. 3. do 30. 4. 2021 jak zaměstnancům v pracovním poměru, tak i zaměstnancům činným na základě dohod, pokud jsou účastni sociálního pojištění. Nebude však náležet těm zaměstnancům, u nichž byla karanténa nařízena do 5 dnů od návratu ze zahraničí, ledaže by se jednalo o pracovní či služební cestu.

Nový příspěvek je dále osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Zaměstnavatele by neměla tato úprava neúměrně zatížit. Od ČSSZ obdrží automaticky informaci o vystavení karantény zaměstnance. Poskytnutý příspěvek k náhradě mzdy si následně odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet příspěvku by měl umožňovat formulář vyúčtování zasílaný na příslušnou SSZ.

Návrh zákona byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 121/2021, a je tedy účinný.

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram