Poradenství pro startupy

Založení | Finanční a právní služby | Prodej

Proměňte nápad v úspěšné podnikání

V roce 2006 se zrodil nápad založit Accace. Tato myšlenka by se však nikdy neuskutečnila bez kreativních a houževnatých lidí, dobře nastavené strategie a udržitelného obchodního plánu. To vše je předpokladem toho, aby se z malé začínající společnosti stal mezinárodní hráč.

Proč se zajímáme o startupy? Neustále nás pohání touha hledat inovativní řešení, předávat naše zkušenosti a také podporovat talenty a komunity. Startupům pomáháme v otázkách financování, s oceňováním, investičním procesem nebo jednáním s investory. Připravíme term sheet a další právní dokumenty v pokročilejší fázi investice, jako jsou SPA, SHA či specifické investiční smlouvy.

Také Accace začínal jako nápad, který se přerostl v úspěšné podnikání. Naše cenné zkušenosti v oblasti právního, daňového a transakčního poradenství nebo jednání s investory bychom rádi předali dalším talentům.

Společně s vámi vdechneme vašemu startupu život

Naši odborníci se postarají o veškeré nezbytné první kroky:

 • Analýza a výběr vhodné právní formy pro váš startup.
 • Nastavení výhodné vlastnické struktury a plánu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) startupu tak, aby případný odchod byl co nejvýhodnější z hlediska daňového a odvodového zatížení.
 • Poradenství ohledně různých forem financování v počáteční fázi životního cyklu startupu.
 • Asistence při založení a registraci společnosti, včetně zastupování při komunikaci s příslušnými místními úřady.
 • Nastavení chodu společnosti a společenské smlouvy: omezení převoditelnosti podílu, zrušení účasti společníka ve společnosti, předkupní právo k podílu, dědictví a společné jmění manželů, nastavení hlasovacích práv a obchodních podílů, jednání jménem společnosti.


Komplexní služby pro vaše podnikání na jednom místě

Zajišťujeme finanční a právní řízení vašeho startupu, včetně těchto služeb:

 • Zpracování účetnictví a mezd.
 • Příprava přiznání k DPH a dalších zákonných přiznání.
 • Daňové poradenství v jakékoli oblasti.
 • Finanční poradenství v oblasti běžných a strategických operací.
 • Pravidelné právní služby – příprava pracovních a licenčních smluv, právo duševního vlastnictví, ochranné známky, GDPR, obchodní smlouvy s klienty či dodavateli, korporátní compliance a další.

Vstup investora do startupu

Připravujete se na prodej (exit) startupu? Našli jste dobrou investiční příležitost a chystáte se na akvizici? Postaráme se o veškerou související agendu:

 • Nastavení prodejní strategie a struktury transakce.
 • Účetní, finanční, daňová a právní due diligence.
 • Ocenění společnosti.
 • Pomoc při přípravě prezentací pro investory – příprava finančních plánů, zpráv, analýza příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti atd.
 • Příprava podnikatelského plánu.
 • Příprava term sheet, letter of intent, memorandum of understanding nebo jiného dokumentu, který upravuje podmínky vstupu investora do společnosti a povinnosti zakladatelů.
 • Zastupování při vyjednáváních mezi zakladateli a investory.
 • Příprava smluv o převodu podílu, dohody společníků, zástavních smluv a dalších nezbytných právních dokumentů.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram