ESG reporting

Poradenství v oblasti odpovědného podnikání | ESG report

ESG reporting pro rozvoj vašeho podnikání

ESG (Environment, Social, and Governance) je metodický rámec sloužící k hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti podnikání. ESG reporting je v současné době povinný pouze pro velké společnosti, ale poměrně rychle si našel místo i u řady společností, které k němu nejsou vázány zákonem.

Víte, jak může ESG report pomoci i vaší společnosti, ačkoli nejste momentálně povinni k jeho zveřejňování? Máte možnost posunout své podnikání na vyšší úroveň udržitelnosti a zároveň získat konkurenční výhodu. ESG reporting tak může mít pozitivní dopad na vaše podnikání.

Proč zvážit dobrovolný ESG reporting?

Posílení vztahů se stakeholdery

ESG reporting zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost vašeho podnikání. Vaši zákazníci, dodavatelé, banky, ale i potenciální zaměstnanci věnují stále více pozornosti environmentálním, sociálním a správním aspektům nejen vašeho podnikání. Již dnes není výjimečné, že banky po svých klientech či odběratelé od svých dodavatelů požadují ESG report nebo alespoň výpočet uhlíkové stopy. S tím, jak poroste množství společností, které budou ESG report připravovat, lze očekávat i nárůst požadavků na ESG reporty u obchodních partnerů.

ESG report navíc shrnuje všechny relevantní informace na jednom místě a vy tak můžete efektivně komunikovat své úsilí v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti a budovat silné vztahy se svými stakeholdery.

Získání konkurenční výhody

ESG reporting není jen o plnění předpisů, ale také o vytváření konkurenční výhody. V poslední době hledají klienti obchodní partnery s jasným závazkem k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Prezentací ESG reportu dáváte svým klientům jasný signál, že vám záleží na vlivu vašeho podnikání na okolí a jste proto ochotni jít nad rámec minimálních požadavků.

Připravenost na budoucnost

Zákony a regulace se dnes rychle mění a povinnosti související s ESG budou v budoucnosti rozšířeny i na malé a střední podniky. Očekávání těchto změn a dobrovolné zahrnutí ESG do vaší strategie vám umožní flexibilně reagovat na nové požadavky a být připraveni na budoucí vývoj v oblasti firemního nefinančního reportingu.

Jak vám můžeme pomoci?

V úvodní fázi vám rádi poskytneme více informací o ESG reportingu, vysvětlíme jeho výhody a zejména vliv na vaše podnikání.

Rádi s vámi připravíme ESG report, který bude v souladu s CSRD směrnicí. Reporty připravujeme v čtivé formě bez zbytečné „výplně“ a v moderním designu. V jednodušší formě můžeme pro klienty shrnout jejich situaci a současné i plánované aktivity. Toto je možné dále doplnit o poradenství, které napomůže k dalšímu rozvoji zaměstnanců a ochraně životního prostředí. Jako příklad lze uvést využití nástroje SocioRating, který analyzuje spokojenost zaměstnanců a jejich postoje ke společnosti a spolupracovníkům. Na výsledky lze pak navázat v plánovaných aktivitách ve vztahu k zaměstnancům.

Nabízíme zejména následující služby:

  • Konzultace stanovených ESG cílů,
  • Vypracování ESG reportu v souladu se CSRD směrnicí,
  • Poradenství v oblasti spokojenosti zaměstnanců prostřednictvím nástroje SocioRating,
  • Výpočet uhlíkové stopy,
  • Zprostředkování poradenství v oblasti Environment,
  • Právní poradenství v oblasti řízení společnosti.

Připojte se k budování udržitelnější a odpovědnější budoucnosti. V případě zájmu o služby v této oblasti nás neváhejte kontaktovat!

map-markercrosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram