Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Německá minimální mzda a dopad na české zaměstnavatele

13. března 2015

Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě, jenž má dopad i na české zaměstnance, kteří pracují – byť jen dočasně – na území Německa. Minimální mzda ve výši 8,5 EUR se váže nejen na zaměstnance, kteří jsou vysláni na práci do Německa, ale i na zaměstnance, kteří zde vykonávají pouze část své práce nebo dokonce jen projíždějí územím Německa, to znamená v případě kamionové a osobní přepravy.

Zákon o minimální mzdě

Od 1. ledna 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě. Výše minimální mzdy je 8,5 EUR a vztahuje se na všechny zaměstnance pracující na území Německa bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci německé či zahraniční společnosti.

Povinnost německé minimální mzdy se váže i na zahraniční zaměstnance, kteří pracují i jen dočasně na území Německa bez ohledu na druh pracovního poměru. Zákon se vztahuje i na tranzitní pracovníky v oblasti nákladní a osobní přepravy, kteří překročí německé hranice.

Nově musí tedy i český zaměstnavatel, který vyšle svého zaměstnance na výkon práce do Německa, poskytnout svému zaměstnanci minimální mzdu ve výši 8,5 EUR za každou odpracovanou hodinu.

Dočasné osvobození

Toto ustanovení vyvolalo velkou nevoli v členských státech EU. Na základě stížností jednotlivých států, prověřuje příslušná komise v Bruselu, zda je tento zákon v rozporu s evropskými zákony. Dokud Evropská komise nerozhodne, zda je či není tento zákon v souladu s evropským právem, platí pro společnosti, které poskytují nákladní nebo autobusovou dopravu a jen projíždí územím Německa, dočasné osvobození.

Chtěli bychom Vás však upozornit, že toto osvobození se nevztahuje na kamionovou dopravu, při které je nakládáno nebo vykládáno zboží na území Německa. Zároveň se osvobození nevztahuje ani na zaměstnance, kteří vykonávají práci na území Německa, tj. například u vyslaných zaměstnanců.

Povinnost ohlášení údajů na příslušné Celní správě

Ve smyslu §20 MiLoG (německého Zákona o minimální mzdě) musí čeští zaměstnavatelé ohlásit výkon práce svých zaměstnanců na území Německa příslušnému celnímu úřadu. Ohlášení musí být v německém jazyce a musí být podáno ještě před začátkem výkonu práce.

Ohlášení by mělo obsahovat základní informace o zaměstnanci (jméno a datum narození), ale i informace o začátku a ukončení pracovní činnosti, místo a druh vykonané pracovní činnosti, údaje o zákazníkovi a jiné. Společnost se musí zároveň písemně zavázat, že bude dodržovat povinnosti o minimální mzdě. Podle §17 II MiLoG musí mít zaměstnanci tento doklad stále u sebe a v případě vyzvání příslušného úřadu jej musí předložit.

Společnosti mají povinnost uchovávat doklady o vyplacení minimální mzdy ve výši 8,5 EUR nejméně po dobu dvou let.

Naše služby

V této souvislosti bychom Vám rádi nabídli naše služby. Ve spolupráci s našimi německými právníky Vám dokážeme zajistit potřebné ohlášení na příslušných úřadech a splnění dalších souvisejících povinností.

Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram