Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Změna sazby daně z příjmů právnických osob a odložená daň | Poradna

8. března 2024

Bude mít změna sazby daně z příjmů právnických osob od roku 2024 vliv již na rok 2023?

Odložená daň a změna sazby DPPO od 1.1.2024

Změna sazby daně z příjmů právnických osob („DPPO“) je jednou z novinek v rámci konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.). Sazba daně se navýší z dosavadních 19 % na 21 %. Tato změna se projeví při sestavení řádného daňového přiznání k DPPO až za zdaňovací období započatá od 1. 1. 2024.

Odložená daň

Změna sazby daně bude mít však dopad do kalkulace odložené daně, a to již v rámci účetního/zdaňovacího období roku 2023. Odložená daň se totiž počítá ze sazby daně z příjmů platné v období, ve kterém budou daňový závazek nebo daňová pohledávka uplatněny.

O odložené dani povinně účtují účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Z čeho vzniká odložená daň

Odložená daň se zjišťuje z rozdílů, které dočasně vznikají mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků. Například se jedná o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odpisovaného majetku, odloženou daň z titulu opravných položek k pohledávkám a zásobám nebo rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů. Méně časté příklady jsou i převoditelná daňová ztráta nebo daňový odpočet, neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení nebo deriváty zajišťující budoucí peněžní toky.

Promítnutí změny sazby DPPO do odložené daně

Pokud se vás tato povinnost týká, je k 31.12.2023 nutné přepočítat celý zůstatek účtu odložené daně s novou sazbou daně a rozdíl případně zaúčtovat prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 59. Pokud má účetní jednotka povinnost o odložené dani účtovat, o odloženém daňovém závazku účtuje vždy, avšak při účtování o odložené daňové pohledávce musí účetní jednotka respektovat zásadu opatrnosti.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram