Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Kdy se podává oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? | Poradna

30. ledna 2024

Naše německá mateřská společnost nám půjčila peníze na provoz, hradíme jí tedy úroky. Úroky nejsou v České republice daněny. Musíme i v této situaci oznamovat, že hradíme úroky do zahraničí?

Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou skutečně podléhají úroky hrazené společnosti se sídlem v Německu zdanění jen v Německu. V dotazu není uvedena částka hrazených úroků. I ta je však důležitá pro posouzení, zda je nutné v dané situaci oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Předmětem oznámení jsou příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů na území České republiky. Oznamují se jak příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, tak i příjmy, jež jsou od daně osvobozeny, nebo v České republice nepodléhají zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí má povinnost podat plátce daně, který je zároveň plátcem daného příjmu.

Termíny pro podání oznámení

U příjmů podléhajících srážkové dani je plátce daně povinen podat oznámení ve lhůtě pro odvedení daně, jež byla z daného příjmu sražena nebo vybrána, tj. do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně.

V případě příjmu osvobozeného nebo příjmu, o kterém mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice (což je vámi zmiňovaná situace), je plátce daně povinen podat oznámení do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém by byl plátce povinen daň srazit v situaci, kdy by daný příjem podléhal zdanění v České republice.

Za nepodání nebo pozdní podání oznámení může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to až do výše 500 000 Kč.

Výjimky z oznamovací povinnosti

Počínaje novelou účinnou od 1. ledna 2024 podléhají oznamovací povinnosti osvobozené nebo v České republice nezdaňované příjmy pouze úroky, podíly na zisku a licenční poplatky. Ostatní osvobozené nebo v České republice nezdaňované příjmy (např. z kapitálového majetku, ze služeb poskytovaných na území České republiky) jsou z této povinnosti vyloučeny. Zatímco osvobozené nebo v České republice nezdaňované licenční poplatky a podíly na zisku je povinen plátce oznámit vždy, u úroků zůstává zachován dosavadní limit 300 000 Kč. Pokud souhrnná hodnota úrokového příjmu vůči stejnému příjemci v kalendářním měsíci nepřesáhne tuto hranici, nemá plátce povinnost tyto příjmy oznámit.

V odůvodněných případech může správce daně na základě žádosti plátce daně povinnosti podávat oznámení zprostit, a to nejvýše na dobu 5 let.

Ve vaší situaci je tedy důležité se podívat, zda v některých měsících překročila výše úroků částku 300 000 Kč. Pokud ano, budou úroky za dané měsíce zahrnuty v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, které bude nutné podat do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram