Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Z jakého příjmu se odvádí srážková daň? | Poradna

8. listopadu 2021

Vzhledem k tomu, že naše společnost má matku v zahraničí, a i část našich odběratelů a dodavatelů jsou zahraniční subjekty, obáváme se, zda jsme v některých případech neměli odvádět srážkovou daň. V jaké situaci je nutné srážkovou daň hradit?

Kdo odvádí srážkovou daň

Srážkovou daň vybíranou zvláštní sazbou daně sráží a odvádí tzv. plátce daně. Jde o osobu, která vyplácí (hradí) konkrétní fyzické či právnické osobě, tzv. poplatníkovi, příjem podléhající srážkové dani. Plátce daně odvádí sraženou daň svému místně příslušnému správci daně pod svou majetkovou odpovědností, svým jménem a pod svým daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Z jakých příjmů se odvádí srážková daň

Předmětem srážkové daně jsou vyjmenované příjmy, kterých ze zdrojů na území České republiky dosahují jak tuzemské, tak zahraniční osoby. Jde tedy o příjmy, které jsou vypláceny českými subjekty. Konkrétní druhy příjmů podléhající zvláštní sazbě daně jsou uvedeny v ustanovení § 36 zákona o daních z příjmů.

Mezi typické příjmy zahraničních subjektů zdaňované v České republice zvláštní sazbou daně ve výši 15 % patří například:

 • licenční poplatky,
 • podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací,
 • úroky z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů,
 • nájem movité věci umístěné na území ČR,
 • příjmy z krátkodobých služeb poskytovaných na území ČR, které nezakládají stálou provozovnu,
 • odměny členů orgánů právnických osob,
 • ale i příjmy z nezávislé činnosti (např. architekt, lékař, právník, daňový či účetní poradce) a z činnosti umělců a sportovců osobně vykonávané na území ČR aj.

V případě aplikace srážkové daně je však vždy nutné postupovat také v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, pokud byla s daným státem uzavřena.

Kdy se srážková daň odvádí

Srážku daně z příjmů podle zvláštní sazby daně je povinen provést plátce daně obecně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady poplatníkovi. Pro některé druhy příjmů však existují speciální pravidla pro určení okamžiku povinnosti daň srazit.

Sraženou daň je plátce daně povinen odvést správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně. Např. u úroků je okamžik srážky stanoven nejpozději na okamžik, kdy se o úrocích účtuje (dle úvěrové smlouvy tedy např. ke konci daného kalendářního roku). Sraženou daň je pak v takovém případě nutné odvést do konce ledna následujícího roku.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram