Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Co znamená vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty? | Poradna

8. listopadu 2021

V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů všichni mluví o vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty. Co to znamená, kdy a proč jej využít?

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 7. 2020 rozšířila možnosti uplatnění daňové ztráty i o zpětná období. Vláda tuto novinku představila v rámci opatření, která měla zmírnit dopady pandemie koronaviru SARS CoV-2 na podnikatelské subjekty.

Na základě tohoto opatření je nově možné uplatnit daňovou ztrátu vzniklou ve zdaňovacím období, které skončilo od 30. 6. 2020, i zpětně. Lze ji však uplatnit jen ve dvou zdaňovacích obdobích, která bezprostředně předcházejí období vzniku daňové ztráty. Dosavadní znění zákona přitom umožňovalo daňovou ztrátu uplatnit jen do budoucna, v pěti bezprostředně následujících obdobích po období vzniku daňové ztráty. Ztrátu za dané období je možné uplatnit zpětně maximálně ve výši 30 mil. Kč.

Bude-li daňový subjekt ve zdaňovacím období kalendářního roku 2020 mít daňovou ztrátu, může ji dodatečným daňovým přiznáním uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v obdobích roku 2018 a 2019.

Vliv daňové ztráty na lhůtu pro stanovení daně

Existence daňové ztráty má vliv na lhůtu pro stanovení daně čili zjednodušeně řečeno na lhůtu, do kdy může správce daně otevřít dané období pro daňovou kontrolu.

Obecně činí lhůta pro stanovení daně 3 roky a začíná běžet po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání za dané zdaňovací období. V případě existence daňové ztráty však lhůta pro stanovení daně za období, kdy daňová ztráta vznikla, i všech období, ve kterých ji bylo možné uplatnit (po novele tedy dvě předcházející a pět následujících), uplyne až se lhůtou pro stanovení daně posledního zdaňovacího období, ve kterém bylo možné ztrátu uplatnit.

V případě daňové ztráty za rok 2020, kterou lze uplatnit zpětně v letech 2018 a 2019, ale i následně v letech 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025, tudíž uplyne lhůta pro stanovení daně všech těchto období až se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací období roku 2025. Tedy tři roky po termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2025. V případě šestiměsíční lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2025 tedy lhůta pro stanovení daně všech těchto období uplyne 1. 7. 2029.

Pro zpětná období čili roky 2018 a 2019 toto platí, dojde-li k faktickému využití daňové ztráty roku 2020. Tzn. pokud dojde k podání dodatečného daňového přiznání za tato období, kde bude daňová ztráta roku 2020 využita. Jestliže v některém z těchto období k využití daňové ztráty roku 2020 nedojde, bude mít dané období standardní tříletou lhůtu pro stanovení daně.

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

Aby nedocházelo k nadměrnému prodlužování lhůty pro stanovení daně, může se daňový subjekt vzdát práva na uplatnění daňové ztráty v následujících obdobích a bude ji tedy moci uplatnit jen zpětně. Období, ve kterém vznikla daňová ztráta, tak bude mít obecnou tříletou lhůtu pro stanovení daně. Lhůta pro stanovení daně zpětných období, pokud v nich bude ztráta fakticky uplatněna, bude končit ve stejný okamžik, jako lhůta pro stanovení daně toho období, kdy daňová ztráta vznikla.

Budeme-li tedy opět uvažovat o daňové ztrátě v období roku 2020 a situaci, že se daňový subjekt vzdá práva na její uplatnění v následujících pěti obdobích, uplyne lhůta pro stanovení daně za rok 2020 tři roky po termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2020 – tedy např. 1. 7. 2024, byla-li lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2020 šestiměsíční. Pokud daňovou ztrátu roku 2020 daňový subjekt uplatní zpětně v některém z období roků 2018 nebo 2019, uplyne lhůta pro stanovení daně tohoto období spolu se lhůtou pro stanovení daně roku 2020. Lhůta pro stanovení daně následujících období nebude existencí daňové ztráty v roce 2020 nijak ovlivněna, pakliže se daňový subjekt vzdá práva na uplatnění daňové ztráty v následujících obdobích.

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty v následujících obdobích je nutné oznámit správci daně ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání. V našem příkladu tak v termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2020.

Obecně tento postup doporučujeme tehdy, kdy je daňový subjekt schopen daňovou ztrátu využít v předchozích obdobích.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání a jiné zákonné povinnosti | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Sdílení a digitalizace dokumentů | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram