Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Úrok z prodlení | Poradna

5. května 2022

Správce daně nám doručil platební výměr, jímž nás vyrozuměl o předpisu úroku z prodlení úhrady daňových povinností. Co byste nám v této situaci doporučili?

Žádost o prominutí úroku z prodlení

Pokud ponecháme stranou posouzení zákonnosti vzniku úroku z prodlení a možnost, že i proti tomuto rozhodnutí (platebnímu výměru) lze podat ve lhůtě 30 dnů odvolání, nabízí se zejména možnost podat žádost o prominutí úroku z prodlení.

Předem je třeba upozornit, že žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky 3 001 Kč a více (do této částky se poplatek nehradí). Upozorňujeme na slova „je žádáno“. Jestliže správce daně úrok promine pouze částečně nebo vůbec, může se vám stát, že na poplatku zaplatíte více, než je vám následně prominuto.

Úroky z prodlení je možné prominout i v případě, že už byly finančnímu úřadu uhrazeny. Žádost o prominutí se nepodává na zvláštním formuláři, lze ji proto podat jako obecnou písemnost. Důležité je, aby daňový subjekt před podáním žádosti uhradil daň, v jejímž důsledku prodlení úrok vznikl.

V jaké výši může být úrok z prodlení prominut?

Při posuzování rozsahu, ve kterém bude úrok z prodlení prominut, finanční úřad zkoumá následující tři kritéria:

 • ospravedlnitelný důvod prodlení,
 • ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu a
 • četnost porušování daňových povinností.

V praxi správce daně postupuje podle Pokynu GFŘ–D–47 vydanému k promíjení příslušenství daně. Na základě procentuálního ohodnocení se stanoví konkrétní promíjená částka, která se může pohybovat v rozmezí 20–100 %. Mezi ospravedlnitelné důvody patří například skutečnost, že daňový subjekt uhradil dlužnou daň pod jiným variabilním symbolem, byl stižen živelní pohromou, nebo že prodlení s úhradou daně činilo maximálně 15 kalendářních dnů ode dne její původní splatnosti. Finanční úřad může jako ospravedlnitelný důvod shledat i okolnost neuvedenou ve výše uvedeném pokynu.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání a jiné zákonné povinnosti | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Sdílení a digitalizace dokumentů | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram