Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Sleva na manželku | Poradna

29. listopadu 2022

Za jakých podmínek si smím uplatnit slevu na manželku? Jaké příjmy se zahrnují do rozhodné částky 68 000 Kč?

Slevu ve výši 24 840 Kč si poplatník smí uplatnit na manželku/manžela či registrovanou partnerku/partnera, pokud:

 • vedou společně hospodařící domácnost,
 • nejedná se o jeho spolupracující osobu podle § 13 ZDP, a zároveň
 • její/jeho příjmy za dané zdaňovací období nepřesahují částku 68 000 Kč.

V případě, že manželství netrvá celý rok, má poplatník nárok na 1/12 slevy za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny všechny podmínky. I v tomto případě se ovšem celkové příjmy manželky posuzují za celé zdaňovací období. Nikoliv tedy pouze za měsíce, za které se sleva uplatňuje.

Výše slevy se zvyšuje na dvojnásobek v případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P.

Jaké příjmy se do rozhodné částky zahrnují?

Mezi příjmy zahrnující se do rozhodné částky patří především hrubá mzda, příjmy ze samostatné činnosti (také v hrubé výši, tedy neponížené o výdaje), příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy, příjmy zdaňované srážkovou daní, státní podpora související s opatřeními covid-19, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky, invalidní a starobní důchod, osvobozené příjmy, ale také příjmy, které nejsou předmětem daně. Dále dávky v nezaměstnanosti, výživné nad rámec určený dítěti a další příjmy, které nejsou přímo vyjmenovány mezi příjmy v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které se do této částky nezahrnují.

U příjmů ze závislé činnosti se do částky započítávají všechny příjmy, které se váží k danému zdaňovacímu období. Tedy například mzda za prosinec 2021 vyplacená v lednu 2022 se započte do příjmů manželky pro posouzení možnosti uplatnění slevy za rok 2021. Naopak zahrnutí ostatních příjmů závisí na datu samotného vyplacení. Pokud je tedy například dávka vyplacena v lednu 2022, spadá do rozhodných příjmů za rok 2022.

Jaké příjmy se do této částky naopak nezahrnují?

Do částky 68 000 Kč se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvky na péči, rodičovský příspěvek, výživné určené pouze dítěti, státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření, vrácený přeplatek na dani a stipendia získané při přípravě na budoucí povolání.

Dále nezahrnujeme příjem z majetku, který je součástí společného jmění manželů, pokud je zdaňován u druhého z poplatníků. Do limitu se nepočítá ani takovýto příjem, který u druhého z poplatníků není zdaněn, a to z důvodu osvobození.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram