Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Sankce za neplnění povinností ve vztahu k srážkové dani | Poradna

16. prosince 2022

V nedávné době jsme zjistili, že z transakcí, které uskutečňujeme s naším zahraničním obchodním partnerem, jsme povinni srážet daň a podávat na finanční úřad oznámení o vyplacených příjmech. Nyní plánujeme vše napravit, tj. oznámit příjmy a odvést finančnímu úřadu sraženou daň. Hrozí nám za toto prodlení nějaké sankce?

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

Tím, že společnost neoznamovala příjmy vyplácené do zahraničí, nesplnila svou oznamovací povinnost. Může jí proto být udělena pokuta za nesplnění povinnosti tzv. nepeněžité povahy. Pokuta může být vyměřena až do výše 500 000 Kč v závislosti na míře nesplněných povinností.

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Jestliže společnost nepodala ani vyúčtování srážkové daně, ačkoliv tuto povinnost měla, a učiní tak až po stanovené lhůtě, přičemž toto zpoždění je delší než pět pracovních dnů, může jí být vyměřena pokuta:

 • ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byla povinna ve vyúčtování uvést, za každý následující den prodlení,
 • nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, jež byla povinna ve vyúčtování uvést.

Bude-li vypočtená výše pokuty bude nižší než 1 000 Kč, správce daně pokutu nepředepíše.

Úroky z prodlení

Za předpokladu, že nebyla částka sražené daně správci uhrazena v termínu pro její úhradu, je společnost v prodlení a mohou ji být vyměřeny úroky. Úrok z prodlení se nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1 000 Kč.

Dle aktuální právní úpravy vzniká povinnost hradit úrok od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby. Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku podle občanského zákoníku, tj. roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Příklad:

V případě, že splatnost sražené daně ve výši 50 000 Kč byla 31. ledna 2022, ale společnost uhradí daň až k 30. listopadu 2022, úroky z prodlení činí 5 494 Kč. Od 1. 2. do 3. 2. úrok nevzniká, od 4. 2. do 30. 6. (146 dní) činí sazba 11,75 %, od 1. 7. do 30. 11. (153 dní) činí sazba 15 %.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání a jiné zákonné povinnosti | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Sdílení a digitalizace dokumentů | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram