Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem | Poradna

16. listopadu 2023

Kdy je výhodné uplatnit paušální výdaj na dopravu a jaké jsou podmínky jeho uplatnění?

Paušální výdaj na dopravu je možný nástroj optimalizace daně. Poplatník si smí vybrat, zda využije skutečné výdaje, které eviduje ve svém účetnictví, nebo paušální výdaj, který je stanoven ve výši 5 000 Kč za měsíc na jedno motorové vozidlo. Tato částka zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a parkování. Ostatní výdaje spojené s motorovým vozidlem, jako jsou například odpisy vozidla, výdaje na opravu a údržbu, nájemné, pojistné, silniční daň či dálniční známka, smí poplatník uplatnit ve skutečné výši. Paušální výdaj lze využít maximálně na 3 motorová vozidla.

V případě, že poplatník vozidlo využívá i pro soukromé účely, uplatní u něj krácený paušální výdaj ve výši 80 %, tj. ve výši 4 000 Kč. Přitom není podstatné, z jaké části vozidlo pro soukromé účely využíval. Vždy se uplatní krácený paušální výdaj ve výši 80 %.

Krácený paušální výdaj se vždy využije pouze u jednoho vozidla. Často v praxi nastává situace, kdy i další vozidlo je využíváno k soukromým účelům. V tomto případě platí fikce, dle které v případě, že poplatník využívá krácený paušální výdaj na jedno vozidlo, ostatní vozidla nejsou k osobním účelům využívána a uplatní se u nich paušál v plné výši. A to i přes to, že ve skutečnosti k soukromým účelům využívána jsou.

Pokud je vozidlo pořízeno v průběhu měsíce, nelze uplatnit paušál v plné měsíční výši. V tomto případě je paušální částku třeba pokrátit počtem kalendářních dní. Dále pokud je vozidlo ve spoluvlastnictví nebo společném jmění manželů, smí si každý poplatník uplatnit část paušálu, v úhrnu však nesmí překročit částku 5 000 Kč. Zákon ovšem neupravuje způsob, jakým způsobem paušální částku rozdělit. Možný způsobem rozdělní může být například počet ujetých kilometrů.

Jaké jsou podmínky uplatnění paušálního výdaje?

 • V daném zdaňovacím období nebyly uplatněny skutečně vynaložené výdaje na pohonné hmoty a parkování.
 • Vozidlo bylo v daném měsíci využito k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Paušál tedy nelze uplatnit za měsíce, ve kterých vozidlo nebylo k těmto účelům využito.
 • Vozidlo nebylo pořízeno na finanční leasing či bankovní úvěr. V tomto případě by nebylo splněno pravidlo vlastnictví, které na poplatníka většinou přechází až v momentě ukončení finančního leasingu/splacení úvěru. Paušálního výdaje smí poplatník využít jen u vlastního či najatého vozidla (například na operativní leasing).
 • Vozidlo nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě. Za přenechání k užívaní se nepovažuje užití vozidla k pracovní cestě spolupracující osobou či zaměstnancem. Pokud by bylo ovšem vozidlo využito zaměstnancem k soukromým účelům, pak paušální výdaj nesmí být uplatněn.
 • Jedná se vozidlo, které je určené k přepravě osob, věcí a zvířat. Nemusí se tedy jednat pouze o osobní automobil, ale i o autobus, nákladní automobil či motocykl. Naopak nelze paušální výdaj využít u přípojných vozidel, traktorů či jiných pracovních strojů.
 • Poplatníkem využívajícím paušální výdaj mohou být poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob. Naopak jím nemohou být veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou veřejných vysokých škol, poskytovatelů zdravotních služeb, obecně prospěšných společností, veřejných výzkumných institucí a ústavů.
 • V jednom zdaňovacím období musí být u jednoho vozidla využit pouze jeden způsob uplatnění výdajů. Nelze tedy využít paušální výdaj za první polovinu roku a za druhou uplatnit výdaje ve skutečné výši.

Kdy je výhodné uplatnit paušální výdaj na dopravu?

V případě, že využíváte vozidlo méně často, je pravděpodobné, že jeho měsíční skutečné výdaje jsou nižší než paušální výdaj. Je proto výhodnější využít paušál, čímž dojde k vyššímu snížení základu daně.

Pro účely daně z příjmů pak nemusíte vést knihu jízd a prokazovat spotřebu pohonných hmot daňovými doklady. Pokud jste však plátcem DPH, pro uplatnění nároku na odpočet z pohonných hmot musíte mít daňové doklady k dispozici.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram