Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Oprava základu a výše daně z přidané hodnoty | Poradna

23. prosince 2022

Jaký je rozdíl mezi opravou základu daně a opravou výše daně? Kdy musím podat dodatečné daňové přiznání a kdy změnu stačí vykázat v přiznání za aktuální zdaňovací období?

Oprava základu daně

O opravu základu daně dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH) se jedná v případě, že byla DPH v termínu uplatněna dle předpisů, ale následně došlo ke změně skutečností uvedených v přiznání. Zákon tyto skutečnosti definuje následovně:

 • vrácení části nebo celého plnění,
 • vrácení spotřební daně po pořízení zboží z jiného členského státu,
 • vrácení zálohy, pokud se plnění neuskutečnilo,
 • využití zálohy na úhradu jiného plnění,
 • dodatečné poskytnutí slevy,
 • dodatečné poskytnutí množstevního bonusu.

Nejčastějším příkladem takových skutečností v praxi bývají zejména dobropisy vystavené z důvodu fakturační chyby, změny ceny nebo reklamace zboží.

Do 15 dnů po zjištění skutečnosti má plátce povinnost vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby byl doručen příjemci plnění. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad nebo příjemce daňového dokladu není znám, opraví plátce pouze evidenci.

Oprava je považována za samostatné zdanitelné plnění vykazované v běžném daňovém přiznání za aktuální zdaňovací období. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy. Není tudíž nutné podávat dodatečné daňové přiznání za období, v němž se uskutečnilo původní (opravované) plnění.

Oprava výše daně

O opravu výše daně dle § 43 zákona o DPH se jedná v případě chybného uplatnění daně. Příkladem může být uplatnění špatné sazby daně nebo zdanění plnění, které mělo být osvobozeno či nebylo předmětem daně.

V případě, že dodavatel odvedl na dani méně, než měl, má povinnost vystavit opravný daňový doklad, podat dodatečné daňové přiznání a neodvedenou daň zaplatit. Jelikož se jedná o dodavatelovo pochybení, je v případě vyměření povinen zaplatit i úrok z prodlení. Naopak pokud dodavatel na dani odvedl více než měl, vystaví opravný daňový doklad a následně může podat dodatečné daňové přiznání. Jedná se ovšem pouze o jeho právo, nikoliv povinnost.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram