Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Jakým způsobem mohu uhradit daň? | Poradna

14. listopadu 2021

Kde najdu číslo bankovního účtu pro úhradu daně? Jak mohu uhradit daň ze zahraničního účtu? Musí být daň zaplacena v české měně? Na jaký účet se platí správní poplatky?

Způsoby úhrady

Nejčastěji preferovaný způsob platby je bezhotovostní převod (pomocí internetového / mobilního bankovnictví / bankovního příkazu na pobočce banky). Daňovou povinnost či případný správní poplatek je však možné uhradit i v hotovosti (pomocí poštovní poukázky A nebo tzv. daňové složenky). Za vymezených podmínek mohou také fyzické osoby uhradit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (tzv. soustředěného inkasa plateb obyvatelstva). Prostřednictvím SIPO však není možné hradit nedoplatky na dani, doměřenou daň a příslušenství daně. Pro tyto účely je nutné zvolit jinou metodu platby.

Bankovní účet pro úhradu daně (či správního poplatku) se skládá z předčíslí (které správci daně poskytuje informaci, jakou daň či poplatek si přejeme uhradit), čísla účtu (matriky) příslušného finančního úřadu (stanoveného v návaznosti na pravidla pro určení příslušnosti finančního úřadu u konkrétní daně) a kódu banky (vždy 0710 – Česká národní banka). Pro platbu ze zahraničí je potřeba znát tzv. IBAN, který představuje číslo bankovního účtu ve speciálním mezinárodním formátu. Předčíslí, číslo účtu a IBAN daného finančního úřadu je možné zjistit na webových stránkách Finanční správy.

Daň se platí vždy v české měně; výjimkou je pouze placení ve zvláštním režimu jednoho správního místa OSS, kde je platbu nutné uhradit bezhotovostně v EUR.

Příklad: Společnost sídlí na Praze 1. V měsíci červnu má uhradit daňovou povinnost na DPH a dani z příjmů právnických osob (dále jen DPPO). V obou případech je příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu (matriková část bankovního účtu 7762 8031/0710). Pro platbu DPH použije předčíslí 705, zatímco pro platbu DPPO předčíslí 7704, matrika bankovního účtu je u obou plateb stejná.

Platba DPH: 705-7762 8031/0710

Platba DPPO: 7704-7762 8031/0710

Na co si dát pozor?

Při platbě daně je potřeba věnovat zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu a nezapomenout ho v rámci platebních instrukcí uvést. Variabilní symbol slouží finančnímu úřadu k identifikaci daňového subjektu. Variabilní symbol je tvořen číselnou částí DIČ za „CZ“ (je-li daňový subjekt registrován) nebo IČ či rodným číslem fyzické osoby (není-li daňový subjekt registrován).

Za den úhrady je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Doporučujeme tedy platbu vždy provést s dostatečným předstihem.

Při bezhotovostní platbě doporučujeme ověřit si platební podmínky a poplatky dané banky a ujistit se, že úhrada daně nebude ponížena o případný bankovní poplatek.

V rámci OSS (zvláštního režimu jednoho správního místa) je nutné každé daňové přiznání uhradit samostatně, bezhotovostním převodem v EUR na účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.  Do Zprávy pro příjemce má plátce povinnost uvést tzv. referenční číslo daňového přiznání, jehož struktura se odvíjí od vybraného režimu (unijní, mimo unijní, dovozní).

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram