Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Jak snížit základ daně | Poradna

11. října 2021

V loňském roce jsem si pořídil byt na úvěr. Promítne se to nějakým způsobem v mém daňovém přiznání? Prý by se daly zohlednit zaplacené úroky… Pokud ano, jsou i další možnosti, jak snížit daňovou povinnost?

Ano, je to tak, úroky můžete zohlednit prostřednictvím odčitatelné položky. Díky položkám odčitatelným od základu daně si můžete legálně snížit základ daně z příjmů. Snížíte si tak i daňovou povinnost a ve výsledku na daních ušetříte. Vedle úroků z úvěru na bydlení si můžete uplatnit třeba také příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění nebo dary. Za jakých podmínek a o kolik?

Odčitatelné položky

Podobně jako slevy na dani jsou odčitatelné položky od základu daně dalším způsobem, jak si může zaměstnanec nebo podnikatel svoji daňovou povinnost legálně snížit. Tyto pojmy jsou někdy zaměňovány, ale rozdíl mezi nimi má zásadní vliv na výši daně z příjmu. V čem je rozdíl?

Odčitatelné položky jsou částky, které se odečítají od základu daně. Ze základu daně sníženého o odčitatelné položky se pak dle platné sazby počítá daň z příjmů. Slevy na dani oproti tomu ponižují již samotnou vypočtenou daň. Postup je tedy takový, že se od základu daně nejprve odečtou odčitatelné položky. Poté se vypočítá daňová povinnost, od níž se odečtou slevy na dani. Daňová úspora odčitatelné položky tak činí 15 % z její hodnoty.

Od základu daně se částky odečítají až po skončení kalendářního roku. To platí jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele. Odčitatelné položky se tedy uplatní až po konci roku prostřednictvím daňového přiznání nebo při ročním zúčtování. To je právě hlavní rozdíl oproti některým slevám na dani, které lze uplatnit u zaměstnavatele měsíčně.

Jaké odčitatelné položky lze uplatnit?

Zaměstnanci a podnikatelé mohou uplatnit následující odčitatelné položky:

 1. Úroky z úvěru na bydlení.
 2. Dary, darování krve.
 3. Příspěvky na penzijní pojištění.
 4. Příspěvky na životní pojištění.
 5. Odborové příspěvky.
 6. Ztráta minulých let.
 7. Další vzdělávání.

Úroky z úvěrů na bydlení

Od základu daně lze odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů, které slouží k financování vlastních bytových potřeb. Kromě potvrzení o zaplacených úrocích je v prvním roce nutné doložit i úvěrovou smlouvu a výpis z katastru nemovitostí. U nemovitostí pořízených před rokem 2021 je možné uplatnit úroky do maximální částky 300 000 Kč za rok. U nemovitostí pořízených až po 1. 1. 2021 lze uplatnit úroky pouze do 150 000 Kč za rok.

Co se rozumí bytovou potřebou? Formální výklad bytové potřeby definuje bytovou potřebu jako stavbu, která je určena pro bydlení. Bytovou potřebou se rozumí např.:

 • Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytové jednotky.
 • Nákup pozemku, pokud na něm začne výstavba stavby pro bydlení do 4 let od nabytí.
 • Nákup bytového domu, rodinného domu či jednotky.
 • Údržba a změna bytových stavení, a to i v nájmu.

Dary

Základ daně lze snížit o dar, který je poskytnutý na účely vyjmenované zákonem o daních z příjmů – např. na humanitární, zdravotní, kulturní a jiné společensky prospěšné účely. Minimální výše darů je 1 000 Kč. V důsledku opatření ke snížení dopadů pandemie koronaviru lze za rok 2020 a 2021 v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně. V dalších letech bude možné odečíst pouze 15 % základu daně.

Jako dar lze také uplatnit bezúplatné darování krve, které je ohodnoceno částkou 3 000 Kč. Dále lze darovat i orgány či krvetvorné buňky, jejich darování je ohodnoceno částkou 20 000 Kč. K uplatnění je nutné doložit potvrzení příjemce daru, jež by mělo zahrnovat účel, na který byl dar poskytnut.

Penzijní a životní pojištění

Příspěvky na penzijní pojištění, které přesahují rámec státní podpory, lze odečíst do maximální částky 24 000 Kč za rok, tj. ze základu daně lze odečíst částky, které jsou vyšší než 12 000 Kč/rok (1 000 Kč/měs.). Maximální částku tak lze odečíst při úhradě 36 000 Kč za rok. Tento odpočet je možné uplatnit ročně v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování a nárok na odpočet je nutné doložit příslušným potvrzením od penzijní společnosti.

Maximální částka odpočtu u životního pojištění činí 24 000 Kč, pojistné lze odečítat již od první zaplacené koruny.

Podmínky kladené na parametry smluv jsou u penzijního i životního pojištění obdobné:

 • Smlouva je sjednána na 5 let.
 • Smlouva musí trvat min. do roku, kdy je pojištěnci 60.
 • Pojistník je zároveň i pojištěncem.
 • Smlouva nesmí umožňovat výběry.

Uplatnit nelze příspěvky hrazené zaměstnavatelem.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram