Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Jak na daních ušetřit aneb daňové úlevy | Poradna

14. ledna 2022

Nejsem si jistá, že využívám všechny možnosti, jak ušetřit na daních. Jaké slevy můžu využít? Liší se slevy pro OSVČ od těch pro zaměstnance?

Slevy na dani, které může daňový poplatník uplatnit, vždy závisí na konkrétní situaci, v níž se nachází. Jelikož v dotazu není bližší popis vaší osobní situace, uvádíme obecně, jaké slevy na dani existují, a v případě těch nejčastěji uplatňovaných také, jaké jsou podmínky pro jejich uplatnění.

Slevy na dani

Existuje několik možností, jak si zaměstnanec nebo podnikatel může svoji daňovou povinnost legálně snížit. Slevy na dani jsou přitom pro zaměstnance i podnikatele společné, s výjimkou slevy na evidenci tržeb, kterou mohou uplatnit jen podnikatelé evidující tržby podle zákona o evidenci tržeb. Některé slevy na dani a daňová zvýhodnění může zaměstnanec uplatnit u svého zaměstnavatele měsíčně, některé lze uplatnit až po konci roku prostřednictvím daňového přiznání nebo při ročním zúčtování. Podnikatelé slevy na dani uplatňují až v daňovém přiznání.

Slevy na dani ponižují přímo vypočtenou daň. Daň činí 15 % ze základu daně, nebo případně 23 %, pokud příjmy přesahují určitou výši (pro rok 2022 činí tato částka 1 867 728 Kč/rok). U zaměstnanců je základem daně hrubá mzda (do roku 2020 byla základem daně zaměstnanců tzv. superhrubá mzda, hrubá mzda navýšena o pojištění hrazené zaměstnavatelem). U podnikatelů je základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Jaké slevy na dani lze uplatnit?

 1. Základní sleva na poplatníka.
 2. Sleva na manželku nebo manžela.
 3. Slevy pro invalidního důchodce.
 4. Sleva na studenta.
 5. Sleva za umístění dítěte (školkovné).
 6. Sleva na evidenci tržeb.
 7. Slevu na dítě (daňové zvýhodnění).

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se nekrátí a v daňovém přiznání/ročním zúčtování daně se uplatňuje vždy v plném rozsahu. Tuto slevu může využít každý zaměstnanec nebo podnikatel. Pro rok 2021 činila částka 27 840 Kč a od roku 2022 byla navýšena na 30 840 Kč.

Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele. Stačí, aby podepsali „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a z funkčních požitků“. Sleva pak bude zaměstnanci poté uplatněna ve mzdě každý měsíc. Ostatní osoby si mohou slevu uplatnit až prostřednictvím daňového přiznání v celkové výši.

Sleva na manželku nebo manžela

Slevu ve výši 24 840 Kč lze uplatnit, pokud vlastní příjmy manželky nebo manžela nepřesáhly 68 000 Kč za rok. Podmínkou je bydlení ve společně hospodařící domácnosti, tj. manželé spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Jaké příjmy se nezapočítávají do limitu vlastních příjmů pro uplatnění slevy na manželku či manžela?

 ZAPOČÍTÁVÁ SENEZAPOČÍTÁVÁ SE
 • Mzda.
 • Příjmy z podnikání, z pronájmu apod.
 • Dávky nemocenského pojištění, např. PPM, nemocenské, ošetřovné.
 • Všechny druhy důchodů.
 • Podpora v nezaměstnanosti.
 • Dávky sociální podpory např. rodičovský příspěvek.
 • Příjem ze společného jmění manželů, pokud zdaňuje druhý z nich.
 • Státní příspěvky na penzijní pojištění nebo stavební spoření.

Tato sleva se uplatňuje ročně v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování, které provede zaměstnavatel. K uplatnění je nutné doložit čestné prohlášení manželky nebo manžela o výši zdanitelných příjmů. Sleva na manželku nebo manžela se krátí poměrně za každý měsíc, pokud manželství netrvalo celý rok.

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Maximální výše slevy na jedno dítě je omezena výší aktuální minimální mzdy, což činí 16 200 Kč za rok 2022 (v roce 2021 byla částka o tisícovku nižší, 15 200 Kč). Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení nelze krátit a je uplatněna pouze do výše zaplaceného školkovného. Stravné se do výše školného nezapočítává.

Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, pokud s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.

Tato sleva se uplatňuje ročně v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování, které provede zaměstnavatel. K uplatnění je nutné doložit potvrzení o výši zaplaceného školkovného, které vystavuje předškolní zařízení (např. mateřská škola, dětská skupina apod.).

Daňové zvýhodnění na děti

Pokud máte děti, můžete si uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na každé vyživované dítě, které s poplatníkem žije ve společně hospodařící domácnosti. Za vyživované dítě je považováno dítě nezletilé nebo zletilé, které studuje, max. do 26 let věku. Toto zvýhodnění lze uplatnit na dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, pokud jeho rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu uplatnit.

Daňové zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z rodičů nebo i jiní poplatníci, např. prarodiče, kteří o dítě pečují. Oproti ostatním slevám na dani je možné díky daňovému zvýhodnění získat daňový bonus, tj. pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, neuplatněnou část daňového zvýhodnění obdrží poplatník formou daňového bonusu zpět.

Obdobně jako u základní slevy na poplatníka, lze daňové zvýhodnění na dítě uplatnit měsíčně u zaměstnavatele nebo až v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění lze poměrně krátit např., pokud se dítě narodilo v průběhu roku, zahájilo studium, odstěhovalo se ze společně hospodařící domácnosti apod. Při narození dítěte platí ale výjimka, že lze využít slevu již v měsíci, kdy se dítě narodilo.

Po nedávné změně zákona o daních z příjmů schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře bylo daňové zvýhodnění na druhé dítě zvýšeno z částky 19 404 Kč na 22 320 Kč a v případě třetího a dalšího dítěte z částky 24 204 Kč na 27 840 Kč za rok.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti platí již pro zdaňovací období 2021, tj. zvýšení bude aplikováno zpětně od ledna 2021, ale až po skončení zdaňovacího období roku – např. prostřednictvím ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram