Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Jak kategorizovat účetní jednotku po fúzi | Poradna

6. září 2023

Jak kategorizovat účetní jednotku po fúzi sloučením, když nástupnická společnost je mikro účetní jednotkou a zanikající společnost je střední účetní jednotkou?

Kategorizace účetních jednotek je upravena v ustanovení § 1b a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“).

Zákon nikterak speciálně neupravuje změnu kategorie účetní jednotky po přeměně společností. Pokud je tedy nástupnickou společností mikro účetní jednotka, dle dikce zákona jí zůstává až do doby, než splní podmínky pro změnu kategorie uvedené v ustanovení § 1b, resp. 1e odst. 1 ZoÚ.

Touto problematikou se nicméně zabývalo také Ministerstvo financí (dále jen „MF“) v jednom ze svých výkladů. Výklad Ministerstva financí není právně závazný právní předpis. Jeho existenci je však nutno brát u daného tématu v potaz.

Výklad MF se primárně opírá o ustanovení § 1e odst. 1 ZoÚ. Ten nově vzniklé účetní jednotce nebo účetní jednotce zahajující svoji činnost ukládá povinnost postupovat podle právní úpravy pro takovou kategorii, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období. Dále výklad upozorňuje na skutečnost, že pokud je výše uvedená povinnost stanovena pro nově vzniklé účetní jednotky, jež nemají k dispozici účetní závěrky za předcházející účetní období, tím spíše tato povinnost platí pro účetní jednotky zúčastněné na přeměně, které takovýmito účetními závěrkami zpravidla disponují.

Ve svém výkladu MF uvádí, že ke změně kategorie účetní jednotky má dojít již k nejbližšímu rozvahovému dni po fúzi.

Závěrem lze tedy shrnout, že teleologická metoda výkladu užitá MF dbá na dodržování základních principů účetnictví a primárně cílí na neobcházení účelu právních předpisů. Nicméně jak nastíněno výše, ustanovení ZoÚ postup uvedený ze strany MF výslovně neuvádí.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram