Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Druhá COVID vlna: Jakou podporu můžete čerpat? | News Flash

16. listopadu 2020

Kompenzační bonus pro dohodáře

Lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce („DPP“), nebo dohodu o pracovní činnosti („DPČ“), byli v období od června do září 2020 účastníky nemocenského pojištění a je jim v souvislosti s opatřeními přijatými orgány státní správy v důsledku výskytu a šíření koronaviru („přijatá opatření“) znemožněno pracovat, mají možnost čerpat kompenzační bonus ve výši 500 Kč / den. Účast na nemocenském pojištění vzniká u DPP až s příjmem nad 10 000 Kč měsíčně a u DPČ od 3 000 Kč měsíčně. Převažující část jejich příjmů musí plynout právě z DPP/DPČ, přičemž v potaz se berou příjmy ze závislé činnosti, samostatně výdělečné činnosti a z nájmu.

Bonus je vyplácen finančními úřady za období od 5. 10. 2020 do 20. 11. 2020. Celková částka, kterou mohou dohodáři obdržet za 48 dnů, činí v úhrnu 24 000 Kč. Již nyní lze žádat kompenzační bonus za říjen, který by měl být vyplácen od 16. 11. 2020.

Stáhnout článek jako PDF

Kompenzační bonus pro OSVČ

Na kompenzační bonus mají dále nárok podnikatelé, jejichž činnost je přijatými opatřeními zakázána/omezena, je nepřímo ovlivněna (např. dodavatel surovin do restaurací) nebo případně je nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (např. fitness trenér).

Aby podnikatel měl na bonus nárok, musel mít aktivní živnost k 5. 10. 2020, muselo jít o jeho převažující část příjmů v rozhodném období a bylo mu podstatným způsobem omezeno podnikání nejméně o 80 %.

Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (31 dní) mohou podnikatelé čerpat celkem částku 15 500 Kč (500 Kč / den). Za druhé bonusové období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 (17 dní) mohou žádat o částku 8 500 Kč (500 Kč / den). Kompenzační bonus lze žádat až do 2 měsíců po ukončení bonusového období, a to do 5. 1.2021 a 22. 1. 2021.

Kompenzační bonus lze žádat prostřednictvím webové aplikace, e-mailu, datové schránky, poštovních služeb, podatelny finančních úřadů a EPO aplikace.

Lze kombinovatNelze kombinovat
Rodičovský příspěvekPodpora v nezaměstnanosti
DůchodOšetřovné pro OSVČ
Příjmy ze zaměstnání (pozor: převažující část příjmů musí před uzavřením pocházet z podnikání)Programy Antivirus na zaměstnance
Ošetřovné pro zaměstnanceSpeciální dotační programy Covid
Příspěvek na bydlení 
Dávky hmotné nouze (pozor: bonus je započitatelný pro stanovení dávky) 

Bonus bude přiznán pouze za dny, kdy došlo k zákazu či omezení, např. provozovatel restaurace má nárok na bonus od 5. 10. 2020, ale kadeřnice až od 22. 10. 2020.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Podobně mají nárok na kompenzační bonus i jednatelé společností s ručením omezeným, jejichž činnosti byly zasaženy vládními restrikcemi. Nárok jim vzniká pouze za podmínek, že k 5. 10. 2020 měla společnost maximálně 2 společníky, případně společníky z jedné rodiny. Jejich podíly přitom nesmí být představovány kmenovými listy.

Dále společnosti nesmí být v úpadku či likvidaci, nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH a za skončené zdaňovací období bezprostředně předcházející bonusovému období jejich obrat překročil částku 180 000 Kč. Podobně jako podnikatelé musí splnit podmínku převažující činnosti a muselo dojít k omezení činnosti společnosti alespoň o 80 %.

Ošetřovné pro OSVČ

Od 9. 11. 2020 si mohou podnikatelé zažádat o ošetřovné za říjen. Nárok na ošetřovné mají podnikatelé, kteří museli po uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let nebo o handicapovaného člověka.

Nárok mají podnikatelé, kteří nemohou vykonávat svoji činnost z důvodu:Nárok nemají:
Dítě do 10 let (do 10. narozenin)OSVČ podnikající na vedlejší činnost z důvodu invalidního, starobního důchodu, zaměstnání, rodičovského příspěvku, PPM nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu
PředškolákOSVČ, kteří ponechají dítě nebo závislou osobu v domácí péči dobrovolně
Nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osobyOSVČ, kteří mají nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovna nebo jsou v úpadku či likvidaci
Osoba, která je závislá na pomoci jiné 

Výše dotace je 400 Kč za kalendářní den a vyplácí se za období od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020, kromě školních prázdnin. Za říjen je celkem možné čerpat 6 400 Kč.

Nárok na ošetřovné nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. Dále není možné, aby v případě více dětí, čerpal jeden rodič na jedno a druhý na jiné. Doporučujeme ověřit nárok v případě dalších příjmů (přísnější podmínky).

Další úlevy pro podnikatele

  • Covid – Podpora cestovního ruchu: určené pro cestovní kanceláře, které si mohou požádat až o 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje
  • Covid – Nájemné: dotace 50 % nájemného bez participace pronajímatele za červenec – září 2020, lze žádat až do 21. 1. 2021 přes MPO
  • Covid – Kultura: podpora podnikatelů v oblasti kultury a kreativního průmyslu, OSVČ mohou obdržet jednorázový příspěvek ve výši 60 000 Kč, pořadatelé až polovinu uznatelných výdajů, lhůta pro podání žádosti o jednorázový příspěvek je do 24. 11. 2020 a o úhradu výdajů do 23. 11. 2020.

Zálohy OSVČ

Termíny pro platbu záloh na zdravotní a sociální pojištění zůstávají do konce roku nezměněny. Záloha na zdravotní pojištění za příslušný měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na sociální pojištění za stejné období musí být uhrazena do konce příslušného měsíce, na který se záloha platí. Další vývoj budeme pro vás sledovat.

Daňové zálohy

Dne 26. 10. 2020 vydalo MFČR rozhodnutí o prominutí záloh na daň z příjmů a záloh na silniční daň uzavřeným provozovnám.

Prominutí záloh na daň splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 se týká poplatníků, u nichž část z příjmů pocházela z období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z činností, které byly vládou od 14. 10. 2020 omezeny nebo zakázány např. restaurace, provozování hudebních akcí, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí apod.

Toto rozhodnutí se vztahuje i na podnikatele, jejich převažující část příjmů bezprostředně pocházela v daném období z maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, kterým bylo podnikání zakázáno od 22. 10. 2020.

Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram