Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Do kdy musí být podáno přiznání k dani z příjmů? | Poradna

6. října 2021

Jaká je lhůta pro podání daňového přiznání? Bývaly to tři měsíce, ale někde jsem se dočetl, že nyní čtyři? Jsme malá firma a doposud jsme si přiznání zvládali dělat sami. Loňský rok byl však pro nás komplikovanější, proto zvažujeme zpracování daňového přiznání odborníkem. Změní se lhůta pro podání, když využijeme služeb poradce?

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

Lhůty pro podání daňového přiznání jsou společné jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Základní lhůta pro podání daňového přiznání jsou tři měsíce po skončení zdaňovacího období. Lhůta počíná běžet od následujícího dne, tj. např. v případě kalendářního roku 2021 se počítají 3 měsíce od 1. 1. 2022. Lhůta tak končí 1. 4. 2022. Pokud by konec lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín automaticky na nejbližší následující pracovní den.

Základní tříměsíční lhůta platí zejména pro poplatníky, kteří daňové přiznání podávají v papírově formě. Ve většině případů jde o fyzické osoby, které nemají zpřístupněnu datovou schránku. Právnické osoby – obchodní společnosti a družstva – ji mají zřízenu automaticky ze zákona. Poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku, nemohou podat daňové přiznání v papírové podobě. Resp. v případě, že tak učiní, vystavují se sankci v podobě pokuty.

Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, např. datovou schránkou, přes portál finanční správy zaručeným elektronickým podpisem, bankovní identitou apod., mohou podat daňové přiznání ve lhůtě čtyř měsíců. V případě kalendářního roku 2021 tedy mohou daňové přiznání podat až do 2. 5. 2022 (1. 5. 2022 je neděle).

Podání přiznání daňovým poradcem

Daňové přiznání také může být podáno např. prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta na základě udělené plné moci. I v těchto případech platí základní tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání. Pokud však daňové přiznání není podáno daňovým poradcem v této základní lhůtě, prodlužuje se lhůta automaticky na šest měsíců. V případě kalendářního roku 2021 tedy může být prostřednictvím daňového poradce daňové přiznání podáno až do 1. 7. 2022.

Zde je důležité upozornit, že lhůta pro podání daňového přiznání je rovněž lhůtou pro zaplacení daně a zároveň se od lhůty pro podání daňového přiznání také odvíjí lhůta pro vrácení případného přeplatku na dani. Ten není možné vrátit před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, i když by daňové přiznání bylo podáno např. ihned po skončení zdaňovacího období. Správce daně v takovém případě musí počkat na uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, až následně může začít vyřizovat vrácení případného přeplatku na dani. Pokud je tedy daňové přiznání podáváno např. prostřednictvím daňového poradce a výsledkem daňového přiznání je přeplatek na dani, je vhodné daňové přiznání podat již před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Pokud se tak nestane, musí poplatník čekat na vrácení přeplatku až do uplynutí prodloužené šestiměsíční lhůty.

Povinný audit účetní závěrky a jeho vliv na lhůtu pro podání daňového přiznání

V případě právnických osob s povinným auditem účetní závěrky je lhůta jen jedna, a to šestiměsíční. Případný přeplatek na dani tak může správce daně vrátit až po uplynutí šestiměsíční lhůty.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání a jiné zákonné povinnosti | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Sdílení a digitalizace dokumentů | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram