Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Alkohol na pracovišti | Poradna

30. listopadu 2023

Máme podezření, že jeden z našich zaměstnanců chodí do práce pod vlivem alkoholu. Nejedná se o požívání alkoholu na pracovišti, spíše o přítomnost zbytkového alkoholu při příchodu na pracoviště. Můžeme zaměstnance podrobit dechové zkoušce? Jak bychom měli v této souvislosti postupovat?

Povinnosti zaměstnanců

Pro zaměstnance platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Přičemž tato povinnost – nepožívat alkoholické nápoje – se vztahuje nejen na jejich konzumaci v pracovní době, ale zaměstnanec ani nesmí pod jejich vlivem vstupovat na pracoviště zaměstnavatele a vykonávat práci.

Pro vyvození pracovněprávních důsledků však obvykle nebude postačovat pouhé požití alkoholu před příchodem do práce (ať bezprostředně či s určitou časovou prodlevou), nýbrž se musí jednat o požití v takové míře, která má vliv na snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance.

Zaměstnavatelé mají právo ale v rámci BOZP i povinnost kontrolovat, zda zaměstnanci zákaz požívání alkoholu na pracovištích a v pracovní době dodržují.

Kontrola zaměstnanců

Vznikne-li podezření na požití alkoholu, může zaměstnavatel provést orientační vyšetření (dechovou zkoušku), zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu. Zaměstnanec je povinen se takovému vyšetření na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance podrobit. Je zde však formální podmínky – vedoucí zaměstnanec provádějící dechovou zkoušku musí být zaměstnavatelem k této činnosti písemně určen.

Pozitivní výsledek testování – a co teď?

V pracovněprávních vztazích je jako prokazatelný důkaz uznáváno pouze krevní vyšetření. Pokud je výsledek dechové zkoušky pozitivní, může zaměstnavatel odvézt zaměstnance na odborné lékařské vyšetření. Náklady na vyšetření a dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení platí zaměstnavatel. Prokáže-li odborné vyšetření přítomnost alkoholu, vyšetřovaná osoba mu náklady uhradí. Pokud se zaměstnanec odmítne takovému vyšetření podrobit, jedná se o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a je tedy z toho možné vyvodit právní důsledky (viz dále). Není vyloučena ani asistence policie, pokud zaměstnanec svým chováním způsobeným požitím alkoholu ohrožuje jiné zaměstnance či sám sebe.

Doporučení

Ke každému případu prokázaného porušení zákazu konzumace alkoholu doporučujeme přistupovat individuálně. Posouzení otázky intenzity porušení pracovních povinností a na to navazujících důsledků z takového porušení vyplývajících vždy závisí na konkrétních okolnostech daného případu (např.: na naměřené hodnotě, na povaze vykonávané činnosti, a tedy i hrozícím rizikům, četnosti opakování, osobě zaměstnance, jeho dosavadním postoji k plnění pracovních úkolů atp.).

Není vyloučeno, že pozitivní výsledek může být i legitimním důvodem pro výpověď z důvodu závažného porušení pracovních povinností. Pokud bude intenzita porušení nižší, může zaměstnanec v této souvislosti obdržet vytýkací dopis.

Zaměstnavatelé by měli mít nastaveny jasné a transparentní postupy pro kontrolu zaměstnanců na pracovišti. Ideální je ošetřit tuto problematiku v pracovním řádu či např. interní směrnici k BOZP. V případě pozitivního výsledku kontroly je důležité postupovat opatrně a důsledně dodržovat právní předpisy.

Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram