Zpět do poradny
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Nárok pozůstalých na odstupné | Poradna

30. května 2022

Dobrý den, bohužel došlo u nás ve společnosti k úmrtí zaměstnance. Zaměstnanec měl nárok na odstupné. Můžeme toto odstupné vyplatit pozůstalým na jejich účet?

Pozůstalý má nárok na vyplacení mzdového nároku zemřelého zaměstnance až do výše trojnásobku průměrného výdělku, pokud se zaměstnancem žil ve společné domácnosti, a to na jakýkoli jím uvedený účet. Nicméně odstupné není mzdovým nárokem ve smyslu § 328 zákoníku práce, tudíž pozůstalým vyplatit nelze.

Pozůstalému je možné vyplatit dlužnou mzdu (náhradu mzdy), náhradu za nevyčerpanou dovolenou, případně nevyplacený bonus (roční/čtvrtletní/měsíční – pokud je za vykonanou práci a nejedná se o tzv. stabilizační plnění). Maximální výše takto vyplacené částky je stanovena na trojnásobek průměrného (hrubého) výdělku zaměstnance. Ostatní nároky zemřelého zaměstnance pak vstupují do dědického řízení.

Jak je to s daňovým přiznáním?

„Doplacené“ mzdové nároky, které zaměstnavatel zúčtuje ve prospěch zemřelého zaměstnance, vyplatí zaměstnavatel oprávněným osobám po sražení odvodů daně a pojistného. Dále pozůstalí nesmí zapomenout na povinnost podat v určitých situacích přiznání k dani z příjmů fyzických osob („daňové přiznání“):

 • Úmrtí by dědicové měli do 15 dnů oznámit příslušnému finančnímu úřadu.
 • Daňové přiznání typ I: Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za období, které uplynulo přede dnem jeho úmrtí. Tuto lhůtu nelze prodloužit – nečeká se tedy na skončení kalendářního roku, v němž zůstavitel zemřel. V úvahu se bere časový úsek od 1. 1. do dne úmrtí a skutečnost, zda zemřelému vznikla povinnost podat daňové přiznání. Pokud povinnost neměl, je třeba to oznámit správci daně.
 • Daňové přiznání typ M: Jestliže do konce kalendářního roku, v němž osoba zemřela, nebylo dědické řízení ukončeno, je třeba podat daňové přiznání za období ode dne úmrtí do 31. 12. roku, kdy osoba zemřela. Lhůta pro podání daňového přiznání činí 3 měsíce, resp. 4 v případě elektronického podání. Podává-li přiznání daňový poradce, je termín prodloužen na 7 měsíců. Pokud titul pro podání nenastal, měl by pozůstalý tuto skutečnost oznámit správci daně.
 • Daňové přiznání typ N: Osoba spravující pozůstalost je povinna podat daňové přiznání do 30 dnů od skončení řízení o pozůstalosti, a to za část období, které uplynulo do dne předcházejícího skončení dědického řízení.
 • Osoba spravující pozůstalost jedná s finančním úřadem vlastním jménem a na účet pozůstalosti plní povinnosti zůstavitele. V praxi touto osobou bývá jeden z dědiců.
Contact Form - Poradna

Máte dotaz?

Chcete se s námi podělit o konkrétní problém, který momentálně řešíte? Věříme, že nejste sami, koho tato otázka trápí. Zašlete nám váš dotaz a my vám jej zodpovíme v naší poradně.

Zdarma v poradně odpovídáme na otázky týkající se české legislativy a využitelné pro širší publikum. Odpověď na specifické či úzce zaměřené dotazy vám rádi připravíme v rámci našeho placeného poradenství – s nabídkou vás budeme kontaktovat.

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.
 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram