Přeshraniční výkon funkce

právní a daňové minimum nejen pro jednatele a jiné členy statutárních orgánů
02.09.2018
City Tower, 27. patro | Hvězdova 1716/2b, Praha 4
9:00 am11:30 am (CET)

Díky globální ekonomice se stále častěji setkáváme se situacemi, kdy český jednatel současně vykonává funkci člena statutárního orgánu v jiné zemi, např. na Slovensku. Na druhé straně má řada českých společností ve svých statutárních orgánech cizince ze zemí EU i mimo EU. Výkon funkce ve více zemích má svá specifika spojená s nutností zohlednit právní předpisy různých států. Záludné je rovněž ošetření zdanění člena statutárního orgánu a vyřešení, v které zemi má být pojištěn.

Cílem našeho semináře je umožnit pochopit úskalí a rizika výkonu funkce ve více zemích. Seminář shrnuje povinnosti a případná rizika z praktického hlediska a vychází z našich reálných zkušeností.

TÉMATA

  • Jak je to se smluvním ošetřením? Je třeba zvláštní smlouva pro každou zemi?
  • Jaká je odpovědnost člena statutárního orgánu při výkonu funkce ve více zemích?
  • Jak je to s odměnou? Může být výkon funkce bezplatný? Kde bude příjem zdaněn?
  • Co zdravotní a jiné pojištění? Musí být placeno vícekrát? Kde může být čerpána zdravotní péče?
  • Má jednatel nárok na úhradu cestovních a jiných náhrad? Která společnost mu je má proplácet? Podle práva které země?

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Kateřina Hrůzová | Senior Tax Consultant
Accace s.r.o.

Kateřina je daňovým poradcem s více než desetiletou praxí v oboru. Po ukončení studií působila v renomovaných společnostech jako EY nebo Fučík & partneři. V Accace v současné době zastává pozici Senior Tax Consultant.

Kateřina se zaměřuje na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a také na pracovní právo. Má značné zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, zejména strukturalizace mezinárodních vyslání a vedení mezd vyslaným zaměstnancům, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů.

Karel Ryšavý | Legal Director
Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

Karel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 je členem České advokátní komory. Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient a později jako advokát v renomovaných právních kancelářích.
Součástí týmu Accace se stal v roce 2017, v současné době zde zastává pozici Legal Director a má na starosti především řešení komplikovanějších právních případů.

Karel má bohaté zkušenosti s nemovitostními transakcemi, zabývá se zejména obchodním, korporátním a insolvenčním právem, zaměřuje se i na fúze a akvizice. Během posledních let řídil řadu komplexních mezinárodních projektů. 

REGISTRACE

Zaregistrujte se prosím prostřednictvím online formuláře nebo na e-mailové adrese případně na tel.: +420 725 582 722.

Při registraci prosím uveďte jména a pracovní pozice účastníků. Za každou společnost je možné registrovat pouze 2 účastníky. Účast na semináři je bezplatná. Accace si vyhrazuje právo registraci odmítnout.

Registration is closed
Contact our experts
REGISTRACE BYLY UKONČENY
Kontaktujte nás
crossarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram