Právní rádce ve stavebnictví

aneb Jak přimět objednatele zaplatit poslední fakturu
09.11.2023
Online webinář
09:3011:30 (CET)

S potěšením vás zveme na náš webinář zaměřený na právní problematiku ve stavebním sektoru, s podtitulem „Jak přimět objednatele zaplatit poslední fakturu“.

Na webináři vás provedeme procesem tvorby smlouvy s objednatelem a jeho úskalími. Ukážeme si také časté chyby, které se v praxi objevují. Na názorných příkladech vás upozorníme na nástrahy právního řádu, které na první pohled nemusí být patrné, ale které vám – pokud by se na stavbě cokoli pokazilo – mohou zlomit vaz či naopak zachránit krk.

TÉMATA

Přednáška se budou točit okolo 5 základních otázek, které by si každý podnikatel ve stavebnictví měl s objednatelem vyjasnit:

KDO?

 • Jak a s kým (ne)uzavírat smlouvy, kdo a jak je oprávněn smlouvy v průběhu zakázky měnit.

CO?

 • Správné vymezení předmětu stavební zakázky.
 • Nastavení a evidence víceprací.
 • Technické normy – kdy na ně odkázat a kdy nikoliv.

JAK?

 • Předání stavebního díla, kdy a jak sepsat předávací protokol.
 • Dokončení díla, od kdy začíná běžet odpovědnost za vady.

KDY?

 • Proč je důležité mít sjednaný harmonogram.
 • Sjednání smluvních pokut a jak minimalizovat jejich negativní dopady.

ZA KOLIK?

 • Jak dostat proplaceny vícepráce.
 • Určení ceny za dílo.
 • Jak správně napsat inflační doložku.

Uvedená témata budeme rozebírat také s přesahem do problematiky veřejných zakázek. Ve výběrových řízeních veřejných zakázek ve stavebnictví roste konkurence, neboť se jich účastní čím dál větší počet uchazečů. Veřejné zakázky však mají svá specifika, která je třeba vzít v potaz. Dozvíte se proto také, v čem se zakázka veřejného zadavatele liší a co je nutné dodržet.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jan Najman | Legal Partner
Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a později navázal postgraduálním studiem obchodního práva na Universität Passau. Od roku 2003 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Po ukončení studií působil jako advokátní koncipient a později jako advokát v několika pražských advokátních kancelářích (Noerr, Kocián Šolc Balaštík). Do Accace nastoupil Jan v roce 2018 a zastává zde pozici Legal Partner.
Ve své praxi se Jan zaměřuje zejména na právo obchodních společností, litigace, akvizice, farmaceutické a dopravní právo.

Martina Parusová Zímová | Senior Associate
Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

Martina je zkušenou advokátkou zapsanou od roku 2009 u České advokátní komory. Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni; v rámci studií absolvovala roční studijní pobyt na Universität Passau, na který později navázala postgraduálním LL.M. studiem. Po ukončení studií absolvovala trainee program u vydavatelské skupiny Verlagsgruppe Passau a následně více než 15 let působila v advokacii v renomovaných advokátních kancelářích.
Ve své praxi se Martina zabývá především závazkovým právem a právem veřejných zakázek, na které se zaměřuje i ve své přednáškové a publikační činnosti.

Jiří Šimek | Associate
Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Po skončení studií působil jako advokátní koncipient a posléze jako advokát v několika českých i mezinárodních kancelářích.
Do právního týmu Accace nastoupil Jiří v roce 2020 na pozici Associate. Zaměřuje se především smluvní a korporátní agendu či svěřenské fondy.

REGISTRACE BYLY UKONČENY
Kontaktujte nás
REGISTRACE BYLY UKONČENY
Kontaktujte nás
crossarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram