Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zaměstnanecké akciové a opční plány od roku 2024

18. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Důležitý termín: 1.1.2024

Týká se: Daň z příjmů

Týká se: Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Novelou zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu došlo také k úpravě zákona o daních z příjmů. Nově se mění okamžik zdanění příjmů zaměstnanců z akciových a opčních plánů. Při poskytnutí akcií za zvýhodněných podmínek se považuje taková výhoda za příjem ze závislé činnosti, který podléhá dani z příjmů a pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Před účinností novely docházelo ke zdanění takového příjmu v okamžiku nabytí akcie nebo využití práva opce. Od 1. ledna 2024 jsou tyto příjmy zdanitelné v okamžiku, kdy:

  • zaměstnanec přestane vykonávat závislou činnost u zaměstnavatele,
  • zaměstnavatel vstoupí do likvidace,
  • zaměstnanec nebo zaměstnavatel přestanou být českým daňový rezidentem,
  • zaměstnanec akcie nebo opce prodá,
  • zaměstnanec uplatní opci,
  • nastane výměna podílu, při které se změní celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance,
  • uplyne 10 let ode dne, kdy zaměstnanec podíl nebo opci nabyl.

Tato změna se dotýká nejen právních zaměstnavatelů, ale i ekonomických.

Okamžik zdanění vs. odvody

Bohužel nebyly současně upraveny zákony týkající se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Okamžik zdanění se proto mění pouze u daně z příjmů a rozchází se tak okamžik odvodů daně z příjmů a okamžik odvodů pojistného (v případě, že se příjem zdaňuje prostřednictvím mzdové agendy). Dle pojistných zákonů je nutné provést odvody pojistného v okamžiku převodu podílu na zaměstnance nebo při uplatnění opce. Tj. odvody na pojistné nastanou dříve než odvody daně z příjmů. Dle informace od Ministerstva financí bude odložení povinností v oblasti pojistných zákonů upraveno v nejbližších novelizacích.

Na straně zaměstnavatele tato novela přináší výraznou administrativní zátěž. Zaměstnavatelé budou nyní muset sledovat, kdy nastal jeden z okamžiků zdanění výše. Zaměstnanci budou mít povinnost zaměstnavateli oznámit, kdy podíly/akcie prodají, změnu rezidenství apod.

Je nutné zmínit, že tato změna nemá vliv na okamžik zdanění prodeje akcií nebo obdržených dividend a dále ani na případné osvobození příjmů z prodeje akcií za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů.

Novela přinesla řadu praktických nejasností, proto je očekávána další novelizace, příp. vydání metodického pokynu. Tuto oblast pro vás budeme i nadále sledovat a informovat vás v dalších článcích.

Mailchimp - subscribe form sidebar
enterusersmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram