Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnost určit kontaktní osobu dle zákona o AML

7. března 2023

Týká se: Obchodní právo – Zákon proti praní špinavých peněz

Finanční analytický úřad, který mj. působí v oblasti dohledu nad dodržováním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vydal zprávu, v níž upozorňuje na povinnost určit kontaktní osobu.

Dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, mají tzv. povinné osoby, kterými jsou:

  • úvěrové a finanční instituce,
  • provozovatelé hazardních her,
  • realitní zprostředkovatelé,
  • osoby oprávněné poskytovat auditorskou činnost či daňové poradenství,
  • osoby obchodující s uměleckými díly aj.

povinnost určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti, a zajistit tak průběžný styk s FAÚ.

Tato informace by měla být úřadu sdělena na speciálním, k tomu určeném formuláři (Oznámení o určení kontaktní osoby). A to ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se subjekt stal povinnou osobou. Změnu kontaktní osoby je osoba povinna nahlásit do 30 dnů.

Nesplněním povinnosti se povinná osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markerbriefcasecrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram