Případová studie: Komplexní zpracování mzdové a personální agendy v softwaru KS mzdy

ZÁKAZNÍK

Od roku 2021 zpracováváme mzdy v softwaru klienta, kterým je výrobní podnik s cca 1000 zaměstnanci. Klient je součástí mezinárodní skupiny, používá osvědčený český mzdový a personální systém KS mzdy. V Accace máme s použitím tohoto SW bohaté zkušenosti, měsíčně v něm zpracováváme 25 tisíc výplatních pásek. 

Spolupráce od roku 2021

Mzdy a personalistika pro 1000 zaměstnanců

Postupná automatizace personálních procesů

Online zpracování daňové agendy
Pravidelný i ad hoc reporting

Přínosy pro klienta

DÍKY NAŠIM KOMPETENCÍM
 • Jasné rozdělení kompetencí interních personalistek klienta / mzdového týmu Accace
 • Zajištění agendy příspěvků na penzijní a životní pojištění, komunikace s pojišťovnami, zasílání rozpisu hromadných plateb.
 • Balíček měsíčních mzdových reportů, jakýkoli další report na vyžádání klienta
 • Průběžné zjednodušování a zefektivňování personální agendy
DÍKY NAŠIM TECHNOLOGIÍM
 • Klient si ponechal vlastní licenci KS programu, do které mají mzdové účetní Accace přístup. 
 • Mzdový systém je propojen s online portálem a docházkovým systémem.  
 • Integrace a automatický přenos podkladů z portálu do mzdového modulu. 
 • Roční zúčtování daně online – není potřeba obíhat zaměstnance s papíry. 
 • Společně s klientem pracujeme na automatizaci sběru dat a mzdových procesů. 
 • Komunikujeme požadované změny s vývojáři KS programu.
DÍKY NAŠÍ KOMUNITĚ
 • Zpracováváme mzdy jak pro české zaměstnance vyslané do zahraničí, tak pro cizince pracující na české pobočce klienta.  
 • Běžně zpracováváme mzdy také zaměstnancům, kteří pracují na home office v zahraničí – poskytujeme podporu při určení a výpočtu příjmu ke zdanění.  
 • V případě potřeby poskytujeme součinnost auditorovi nebo daňovému poradci klienta.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram