Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Centrální evidence plných mocí

19. prosince 2023

Týká se: Správa daní

V rámci snahy o rozsáhlejší digitalizaci schválila vláda projekt Registr zastupování zavádějící centrální evidenci plných mocí. K digitálním plným mocím uloženým v Registru budou mít Úřady neomezený přístup a současně budou moci ověřovat jejich platnost.

Udělit nebo odvolat plnou moc by tedy nově mělo být možné velmi snadno a na dálku. Plnou moc bude možné vložit do Registru na konkrétní vymezenou dobu nebo na dobu neomezenou. Mimo to by v Registru měla být k dispozici databáze předpřipravených vzorů plných mocí pro různé účely. I nadále však bude možné využívat plné moci v tištěné podobě. Stejně tak využití předpřipravených formulářů nebude závazné. Podepsání plné moci bude možné provést online pomocí identity občana.

Spuštění Registru se očekává v roce 2024. První se do Registru plánuje zapojit Ministerstvo dopravy, které projevilo o tuto iniciativu velký zájem s vidinou usnadnění převodů vlastnictví k vozidlům. Následně lze očekávat, že projekt napomůže k urychlení a zpřehlednění této agendy nejen státní správě a podnikatelskému sektoru, ale také občanům.

Mailchimp - subscribe form sidebar
bookmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram