Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

SDEU opět k výkonu funkce členů představenstva

24. ledna 2024

Týká se: DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případě C‑288/22 TP rozhodoval o tom, zda je fyzická osoba, která působí jako člen představenstva v několika lucemburských společnostech, osobou povinnou k dani pro účely DPH.

Náplní práce této fyzické osoby byla zejména komunikace se zástupci dotčených společností, diskuse o strategických návrzích, výběr provozních manažerů, řešení problémů spojených s účetnictvím společností apod. Zároveň neměla žádné rozhodující hlasy a ani neřídila běžné činnosti v zastupovaných společnostech.

Ekonomická činnost ani či ne

SDEU se nejdříve zabýval otázkou, zda tato fyzická osoba uskutečňuje ekonomickou činnost. Soud došel k závěru, že funkce člena představenstva má pravidelný charakter a představuje poskytování služeb za odměnu, u níž jsou předvídatelné podmínky jejího stanovení, a jedná se tedy o ekonomickou činnost podle směrnice o DPH.

Další a v tomto sporu rozhodující otázkou bylo, zda je tato ekonomická činnost vykonávaná samostatně. Jedním z relevantních kritérií pak byl stav podřízenosti člena představenstva a dané společnosti. Tedy jestli dotyčná osoba vykonává činnost svým jménem, na svůj účet a svou odpovědnost, jakož i to, zda tato osoba nese ekonomické riziko spojené s výkonem této činnosti. V tomto konkrétním případě ale fyzická osoba nenesla hospodářské riziko společností plynoucí z jejích rozhodnutí a její odměna nezávisela na hospodářském výsledku jejích klientů.

Z těchto důvodů došel SDEU k závěru, že podle lucemburského práva tato fyzická osoba nevykonává ekonomickou činnost samostatně a není proto osobou povinnou k dani pro účely DPH. Její příjem tak nepodléhá zdanění.

Pohled českých soudů

Tento závěr je jedním z mnoha rozhodnutí v oblasti jednatelů a členů představenstva a výkonů jejich funkcí, kterou se několikrát zabývaly i české soudy. V České republice se výkon funkce člena představenstva považuje zpravidla za závislou činnost, kterou zákon o DPH vylučuje z ekonomické činnosti. Na druhou stranu může být v České republice tato činnost považována za samostatnou, jelikož členové představenstva nesou hospodářská rizika spojená s jejich rozhodováním. Proto znovu připomínáme důležitost správně sepsané dohody o výkonu funkce, a to nejen z pohledu DPH, ale i jiných daní.

Mailchimp - subscribe form sidebar
entermap-markercrosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram