Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Judikatura SDEU: Podvodně vystavené faktury a neodvedená DPH

5. března 2024

Týká se: DPH

Ke konci ledna 2024 rozhodl Soudní dvůr EU v případě C‑442/22 P sp. z o.o. Zabýval se v něm situací, kdy zaměstnankyně polské čerpací stanice bez vědomí zaměstnavatele vystavovala falešné faktury, ze kterých si protistrana uplatňovala nárok na odpočet.

V průběhu daňové kontroly bylo zjištěno, že jménem společnosti byly v průběhu čtyř let vystavovány fiktivní faktury příjemcům, kteří si z nich nárokovali DPH, ale daň na výstupu ze strany čerpací stanice odvedena nebyla. Tyto faktury se sice vázaly k uskutečněným prodejům čerpací stanice, jež byly podloženy pokladními doklady, byly však vystaveny na jiné příjemce, než kterým bylo zboží skutečně prodáno.

Na základě daňové kontroly rozhodla polská finanční správa o výši dlužné DPH plynoucí z podvodně vystavených faktur s tím, že daňový subjekt (čerpací stanice) nevynaložil náležitou péči, aby dlouhodobému provozování podvodné činnosti zaměstnankyně jménem společnosti zabránil. Předseda představenstva věděl, že zaměstnankyně může vystavovat doklady i mimo systém, bez účetní kontroly, a tudíž mohl a měl předpokládat, že dané nastavení může vést k podvodným praktikám.

Podle polského soudu se nabízí dva výklady pro řešení takové situace. První výklad ve zjednodušení dává vinu zaměstnavateli a ukládá mu v případě prokázání nedbalosti či pochybení v kontrole jednání svých zaměstnanců povinnost zaplatit dlužné DPH. Oproti tomu druhý výklad vidí společnost jako oběť zneužití, a proto podle něj není povinna DPH odvádět společnost, ale osoba, která doklady vystavila, tedy zaměstnanec.

Evropský soudní dvůr rozhodl, že je za vystavitele sporných dokladů, a tedy i osobu povinnou odvést daň, považován zaměstnanec v případě, kdy je prokázáno, že daňový subjekt jednal s péčí řádného hospodáře. Z tohoto závěru tak může plynout, že je potřeba důkladně nastavovat pravomoci vedoucích (odpovědných) zaměstnanců a také vnitropodnikové kontrolní procesy.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram