Případová studie: Přiznání k dani z příjmů právnických osob

ZÁKAZNÍK

Společnost se zahraniční majetkovou účastí se obrátila na Accace s žádostí o přípravu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro zajištění správného ošetření meziročních daňových dopadů jsme požádali klienta o poskytnutí daňového přiznání za předcházející zdaňovací období a také dalších podkladů pro stanovení daňové povinnosti za uplynulé období. Společnost však nebyla schopna tento požadavek splnit. Finanční manažer, který u společnosti ukončil svůj pracovní poměr, bohužel nevěnoval dostatečnou pozornost archivaci dat.

NAŠE ŘEŠENÍ

Podobná rizika je vhodné do budoucna eliminovat. Nabídli jsme proto klientovi zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob s využitím online poradenského portálu vyvinutého společností Accace.

Jedná se o cloudové řešení, které kromě mnoha jiných funkcionalit představuje klientům na míru přizpůsobené workflow. Například právě pro přípravu daňového přiznání. Umožňuje bezpečnou výměnu dat mezi Accace a klientem a v neposlední řadě nabízí také archiv veškerých výstupů zpracovaných pro klienta společností Accace. Důležitým výstupem, na který bychom rádi upozornili, je daňový dotazník. Ten shrnuje veškeré vstupní informace, ze kterých se při zpracování přiznání vycházelo. Dále pak naše komentáře a doporučení k oblastem, jimž by měla být věnována zvýšena pozornost – ať z hlediska možného rizika či případné daňové optimalizace.

Přístup k informacím uloženým v portálu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, definovanými přístupovými oprávněními a dalšími technickými opatřeními zaručujícími bezpečnost a důvěrnost informací. Díky využití poradenského portálu klientům současně odpadá administrativa spojená s tiskem a zajišťováním podpisů zprávy o přípravě daňového přiznání. Vše se již odehrává v online prostředí a veškeré výstupy spojené s přípravou přiznání jsou schvalovány elektronicky. Zpracování daňového přiznání je tak rychlejší a efektivnější.

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

Klient byl se službami zpracování daňového přiznání společnosti a využitím online platformy spokojen. Díky portálu se zbavil nutnosti posílat velké objemy dat prostřednictvím e-mailu. Současně klient získal elektronický archiv, ve kterém vždy najde potřebné dokumenty. Ať již se jedná o výpočet daňové povinnosti, formulář daňového přiznání, potvrzení o podání daňového přiznání příslušnému správci daně, nebo již výše zmiňovaný daňový dotazník. V neposlední řadě je výhodou snadné ovládání platformy.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram