Případová studie: Vytvoření mezinárodní holdingové struktury

ZÁKAZNÍK

V tomto případě byla klientem fyzická osoba vlastnící vícero společností, které se primárně věnují činnostem v oblasti výroby a logistiky.

Klientovým zadáním bylo vytvoření holdingové struktury se začleněním zahraniční holdingové společnosti a následný převod původních společností do struktury holdingu. Součástí projektu byla také částečná distribuce nerozdělených zisků skupiny a zapojení klíčových manažerů do vlastnické struktury.

NAŠE ŘEŠENÍ

Navrhli jsme klientovi holdingovou strukturu na míru a vytvořili také step-plánu k jejímu dosažení. Po odsouhlasení návrhu následovala kompletní implementace zvoleného řešení, včetně právního servisu. Navázali jsme pak službami v oblasti akvizic – pro klienta jsme vypracovali due diligence a asistovali při uzavření smluvní dokumentace. Veškeré aktivity jsme zaštítili naším finančním, daňovým a právním poradenstvím.

Jako následný krok jsme realizovali projekt zapojení manažerů do vlastnické struktury. Nejprve jsme se nejprve zaměřili na posouzení současného stavu z finančního, ekonomického, právního i daňového hlediska a navrhli komplexní nastavení. Důležitým bodem bylo stanovení podílu pro jednotlivého manažera, rozbor praktických dopadů zdanění prodeje podílu pro stávající vlastníky a manažery a specifikace tzv. exit podmínek. V druhé fázi jsme přistoupili k samotné implementaci nové vlastnické struktury, spočívající zejména v důkladném právním ošetření.

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

Nová struktura mezinárodního holdingu byla navržena a realizována k naprosté klientově spokojenosti. Podařilo se nám přetavit klientovu představu v plně fungující holdingovou společnost a dostát požadovanému časovému harmonogramu.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram