Případová studie: Sociorating v malé české výrobní firmě

ZÁKAZNÍK

Firma Utukutu vyrábí dřevěné hračky pro děti, které rozvíjí jejich pohyb a fantazii. Hračky vyrábí ze dřeva, obaly jsou plně recyklovatelné a pro barvení používají pouze certifikované oleje a barvy. Vyrábí je navíc lidé, kteří své řemeslo milují. Firma nás kontaktovala, aby zjistila, zda jejich lidem při této krásné práci něco nechybí a zda manažerské vnímání situace ve firmě je stejné, jako to, co si myslí lidé.


MĚŘENÍ A VÝSLEDKY

Firma Utukutu se sice skládá pouze z 15členného týmu, ale velká část z nich pracuje v dílně a nepoužívají žádné digitální technologie, tedy ani e-mail. Na začátek proto každému jednotlivci, a tedy i pomocné pracovní síle v dílně, vytvořili vlastní e-mailovou adresu, ze které se anonymně přihlásili do aplikace SocioRatingu. Díky tomu se podařilo získat odpovědi od všech zaměstnanců.

SocioRating ukázal, že lidé jsou se situací ve firmě velice spokojení – žádný z indexů nevyšel v záporu, naopak všechny vyšly v rozmezí 65-85 %. Firma se prezentuje jako šetrná k životnímu prostředí i šetrná v rámci společenské odpovědnosti. Bylo pro ně proto důležité, aby jim vnímání sebe sama potvrdil také nezávislý rating. V našem měření v SocioRating dosáhl index zodpovědnosti nadprůměrnou hodnotu, a to téměř 90 %. To znamená, že zaměstnanci vnímají organizaci jako výrazně zodpovědnou směrem dovnitř k zaměstnancům i navenek ke společnosti.

ŘEKLI O NÁS

Po celkovém vyhodnocení a předání dat svolalo vedení společnou poradu, na které probrali jednotlivé oblasti ratingu. Společně prodiskutovali spokojenost lidí ve firmě a jak zlepšit pracovní podmínky.

„Uvědomili jsme si, že jako management vidíme možná nedostatky jinak než lidé v dílně, kteří se nad tím tolik nezamýšlejí a jsou spokojení s danou situací. Bylo výborné dostat zpracovaná data, protože teď víme, že i přesto, že jsme malá firma, tak nás tento proces utužil.“

– Gabriela Hrdina, majitelka společnosti a Ludmila Kasalová, manažerka zahraničního velkoobchodu

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram