Případová studie: Nastavení procesů v HR pro IT společnost

ZÁKAZNÍK

Malá rychle rostoucí IT společnost se na nás obrátila s požadavkem na přepracování a nastavení jejich HR činností. Jak tomu u start-upů bývá, firma zatím neměla formalizované HR procesy a s růstem týmu vyvstala potřeba systematického přístupu k řízení lidských zdrojů.

Výzvami tak pro obě strany byla nejen revize a nastavení pracovněprávní dokumentace a smluv nebo implementace a integrace mzdového softwaru, ale také nastavení procesů v HR, strategie a firemních hodnot.

Formalizace pracovněprávních dokumentů a smluv

Nastavení systémového přístupu k HR procesům

Integrace mzdové agendy do interních procesů

Nastavení strategie v oblasti firemní kultury a hodnot

Přínosy pro klienta

DÍKY NAŠIM KOMPETENCÍM
 • Naším prvním krokem bylo zavedení HR podpory.
 • Začali jsme analýzou stávajících procesů.
 • Následně jsme připravili nezbytné doklady, včetně smluv, interních směrnic a pravidel.
 • Všechny procesy jsou tak v souladu s platnou legislativou a best practices.
 • Zavedení formalizovaných HR procesů a dokumentace zvýšilo právní jistotu a efektivitu HR operací.
DÍKY NAŠIM TECHNOLOGIÍM
 • S přípravou právních dokumentů jsme paralelně implementovali mzdový systém.
 • Zajistili jsme integraci softwarových řešení pro zjednodušení výpočtu mezd, daní a sociálních a zdravotních odvodů.
 • Značně jsme snížili administrativní zátěž.
 • Implementace mzdového systému zefektivnila administrativní procesy a zjednodušila správu mezd.

DÍKY NAŠÍ KOMUNITĚ
 • Poskytli jsme externího HR business partnera pro pomoc s definováním firemních hodnot a jejich integrací do každodenního života společnosti.
 • Společně jsme vypracovali soubor klíčových hodnot.
 • Na hodnoty  navazují konkrétní požadavky na chování a postupy, které se promítají do systému systému hodnocení zaměstnanců.
 • Nastavené firemní hodnoty ovlivňují každodenní práci a interakce v týmu.
 • Posílila firemní kultura a zlepšila se interní komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci.
 • Projekt přinesl zlepšení v oblasti motivace a spokojenosti zaměstnanců, což se pozitivně odrazilo na celkové výkonnosti společnosti.

Tento projekt ukázal, jak komplexní přístup k nastavení HR činností může transformovat interní procesy a kulturu v rychle rostoucí společnosti. Díky spolupráci v různých oblastech HR agendy jsme společně se zákazníkem položili pevné základy pro další růst a rozvoj společnosti.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram