Případová studie: Mzdový a HR outsourcing pro rychle rostoucí firmu

ZÁKAZNÍK

Když mezinárodní maloobchodní řetězec v roce 2013 otevíral první pobočku v Česku, začali jsme mu zpracovávat mzdu pro jediného zaměstnance. Dnes Accace poskytuje mzdový a HR outsourcing již pro 2 800 zaměstnanců. Ročně klient rostl v průměru o 400 lidí, kterým nejen zajišťujeme výpočet mezd, ale také poskytujeme potřebnou HR podporu. 

Spolupráce od roku 2013.

Mzdová a HR agenda pro 2 800 zaměstnanců.

Přizpůsobujeme služby rychlému růstu klienta a specifikům retailu.

Automatizujeme HR procesy.

Přínosy pro klienta

DÍKY NAŠIM KOMPETENCÍM
 • Zpracování mezd zohledňuje specifika retailu, jako je práce na směny, sezónnost, vyšší fluktuace apod.  
 • Kompletně pokrýváme mzdovou agendu: roční zúčtování daní zaměstnanců, roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za společnost, výpočet povinného podílu ZPS, vypracování statistik, zpracování pracovních neschopností, mateřských a rodičovských dovolených přes e-podání, zpracování podkladů k pracovním úrazům, vystavování jednotlivých potvrzení pro zaměstnance, výpočet srážek ze mzdy v případě exekucí, součinnost a komunikace se soudy a exekutory. 
 • Zajišťujeme přihlášení zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, v případě ukončení pracovního poměru potom i odhlášení.  
 • Kompletujeme a spravujeme   osobní složky zaměstnanců. 
 • Vytváříme požadované statistiky a reporty, hlídáme nároky na dovolené. 
 • Zajišťujeme archivaci HR dokumentů v souladu s legislativou.
DÍKY NAŠIM TECHNOLOGIÍM
 • Agendy a činnosti automatizujeme a vylepšujeme každodenní postupy, abychom šetřili čas na straně Accace i klienta. 
 • Digitalizovaný onboarding: nový zaměstnanec zadá do online aplikace vstupní údaje na základě kterých generujeme pracovní smlouvu a další dokumentaci. Není potřeba několikrát předávat papírové smlouvy mezi centrálou a pobočkami. 
 • Klient využívá online docházku na našem portále, docházková data se do mzdového SW importují. Automaticky také zpracováváme příplatky a příspěvky na stravu.
 • Všechny pobočky klienta mají přístup na náš HR portál, díky kterému mají vždy přehled o stavu zpracování mzdové agendy, případně jaké podklady po nich požadujeme. 
 • Provozujeme hotline – zajišťujeme tak transparentní elektronickou výměnu dat s jednotlivými pobočkami i vedením.
 • Daří se nám částečně automaticky zpracovat i agendu exekucí: dle předem nastavených údajů náš systém automaticky vytvoří odpověď na součinnost.
DÍKY NAŠÍ KOMUNITĚ
 • O mzdový a HR outsourcing se stará čtyřčlenný mzdový tým: mzdový supervizor, zkušená mzdová účetní a dvě juniorní mzdové účetní. 
 • Zastupujeme klienta při jednání s místními úřady a státními institucemi při kontrolách.  
 • V případě potřeby poskytujeme pracovně právní poradenství.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram