Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nové formuláře pro DPH od roku 2024

20. prosince 2023

Týká se: DPH

V návaznosti na konsolidační balíček dochází ke zrušení obou dosavadních snížených sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 15 % a 10 % a nahrazení jednou sníženou 12% sazbou. V důsledku této úpravy dojde od 1. ledna 2024 k drobným změnám ve formuláři kontrolního hlášení a DPH přiznání.

V reakci na tyto změny zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách informaci, kde zodpovídá související časté dotazy veřejnosti k plánovaným úpravám ve formulářích od roku 2024.

Kontrolní hlášení

Ve formuláři nadále zůstanou sloupce pro tři sazby DPH (základní a dvě snížené), aby bylo možné i nadále uplatnit nárok na odpočet v zákonné tříleté lhůtě, provést opravy základu daně a výše daně a podat řádné a následné kontrolní hlášení za zdaňovací období před účinností novely (tj. před 1. lednem 2024).

Na základě této informace budou položky:

  • „Základ daně 1 a Daň 1“ určeny pro základní 21% sazbu daně,
  • „Základ daně 2 a Daň 2“ pro novou 12% sníženou sazbu daně (platnou od 1. ledna 2024) i starou 15% první sníženou sazbu daně (pro plnění s DUZP do 31. prosince 2023 a případné opravy),
  • „Základ daně 3 a Daň 3“ pro druhou sníženou 10% sazbu daně (pro plnění s DUZP do 31. prosince 2023 a případné opravy).

Mimo to dojde ve formuláři ke zrušení položky „Identifikátor datové schránky“.

DPH přiznání

Ve formuláři DPH přiznání nedochází k žádným zásadním změnám. Drobné změny proběhnou pouze v textaci vybraných řádků a pokynech k vyplnění DPH přiznání.

Souhrnné hlášení

V případě souhrnného hlášení nedochází k žádným změnám.

Nových verzí xml formulářů kontrolního hlášení a DPH přiznání bychom se měli dočkat na počátku roku 2024.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercrosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram