Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Navýšení limitů pro kategorizaci účetních jednotek a jejich dopad na ESG

27. února 2024

Týká se: ESG

Týká se: Účetnictví

Dne 24. prosince 2023 nabyla účinnosti novela směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, která navýšila limity pro kategorizaci účetních jednotek. Členské státy mají nyní 12 měsíců na jejich implementaci.

Limity aktiv a čistého obratu byly navýšeny o zhruba 25 %, zatímco hodnoty počtu zaměstnanců zůstaly nezměněny. Podrobný přehled můžete najít na stránkách Komory auditorů České republiky.

Velikost účetní jednotky
Aktiva (v EUR)
Čistý obrat (v EUR)
Počet zaměstnanců
nový limitpůvodní limitnový limitpůvodní limitnový limitpůvodní limit
Mikro450 tis.350 tis.900 tis.700 tis.1010
Malá5 mil.*4 mil.10 mil.8 mil.250250
Střední
25 mil.20 mil.50 mil.40 mil.250250
Velká
> 25 mil.> 20 mil.> 50 mil.> 40 mil.> 250> 250

* u malých účetních jednotek si členské státy mohou zvolit vyšší limit, avšak nesmí přesáhnout více než 7,5 mil. EUR aktiv a 15 mil. EUR obratu

Změna zatřídění povede u některých společností i ke změnám jejich reportovacích povinností. Od roku 2025 mají například velké společnosti povinnost sestavovat nefinanční report podle standardů ESRS. Nebudou jej však muset povinně sestavovat ty společnosti, které nepřesáhnou nově stanovené limity pro velké účetní jednotky.

V této souvislosti ovšem považujeme za důležité zmínit, že sestavení ESG reportu podle standardů ESRS je časově náročný proces, a to především z důvodu pracnosti sběru dat. Doporučujeme proto všem společnostem tyto povinnosti začít řešit s dostatečným předstihem nebo dokonce zvážit sestavení dobrovolného nefinančního reportu, jehož přínosy jsme již dříve shrnuli zde.

V případě dotazů souvisejících s povinnostmi ESG nás neváhejte kontaktovat.

Mailchimp - subscribe form sidebar
inboxmap-markerearthcrosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram