COVID-19: Řešení pro podnikání

Aktuality pro váš byznys | Minimalizujte dopady | Online služby z bezpečí domova
  • ONLINE SLUŽBY Z BEZPEČÍ DOMOVA
  • AKTUALITY PRO VÁŠ BYZNYS
  • POMŮŽEME VÁM MINIMALIZOVAT DOPADY

Přijatá opatření mají za cíl podporovat podnikání, v některých případech však může docházet k nejednoznačným výkladům. Porozumět zaváděným opatřením v celé jejich šíři je časově náročné. Je nutné zhodnotit dopady na firmu a úpravy správně implementovat.

Naši odborníci na daně, právo, účetnictví a IT oblast sledují všechny relevantní změny, které mohou ovlivnit váš byznys. Pomohou vám identifikovat příležitosti a navrhnout řešení vhodné pro vaše podnikání. V neposlední řadě poradí, jak zavést změny tlumící dopad krize a jak se lépe připravit na budoucnost.

Řešení pracovněprávních otázek

Analýzy a ad hoc poradenství – daňové, právní, účetní a IT

Tax compliance within new terms for filings and submissions

Změny v obchodních společnostech

Návrh vhodných online řešení při práci na dálku

Přeměny obchodních společností v době krize

S prohlubující se „koronavirovou krizí“ přijímá většina zemí četné legislativní změny a opatření na pomoc firmám a podnikatelům. Ta jim mají ulehčit v těchto nelehkých časech a pomoci jim připravit se na nejistou budoucnost.

Naši daňoví, právní a účetní experti sledují legislativu každý den. Informují vás o důležitých změnách, které mohou mít dopad na majitele firem, zaměstnavatele a zaměstnance. Věříme, že vám naše doporučení i obecné informace přijdou v těchto bouřlivých dnech vhod.

Opatření ke snížení dopadů pandemie na ekonomiku

Lhůty pro podávání daňových přiznání, úprava záloh, prominutí penále a úroků z prodlení

Podmínky pro příspěvky na sociální a zdravotní pojištění (OSVČ)

Mimořádná opatření na zachování zaměstnanosti, podpora zaměstnanců

Obchodněprávní aspekty a nemožnost plnění smluvních závazků

Půjčky pro podnikatele – podmínky podpůrných programů

Pro mnohé podniky je řízení práce na dálku jednou z nejnáročnějších současných výzev. Musí zajistit nejen kontinuitu všech úkolů a pracovních postupů, ale také hledat alternativní způsoby zpracování fyzických dokumentů či nové způsoby vzdálené komunikace. Nemálo společností je ve velmi krátkém čase a s omezenými zdroji nuceno přejít na bezpapírová řešení a zcela mění celý svůj zaběhnutý provoz.

Jako poskytovatel služeb založených na nejnovějších technologiích jsme připraveni vám pomoci a nabídnout naše daňové, právní, účetní, mzdové i personální služby, fungující kompletně online. Virtuálně dostupná řešení pomáhají chránit vás i vaše zaměstnance. Zároveň zajišťují kontinuitu důležitých funkcí pro řízení podniku a dodržování předpisů.

Přechod na bezpapírovou kancelář využívající naše online poradenské a BPO služby: výměna dokumentů, automatizace účetních a mzdových procesů, samoobslužné portály

Online účetní portál: digitalizace dokumentů, schvalovací procesy a workflow, evidence a oběh faktur, automatizované účetnictví

Online mzdový portál: výměna mzdových dat, distribuce a archivace výplatních pásek, online helpdesk pro řešení požadavků, schvalování docházky, reporting

Online HR portál: správa osobních složek, administrace benefitů, plánování a vyúčtování pracovních cest, plánování a evidence docházky

Online docházkový portál: správa absencí, plánování směn, interaktivní kalendáře, plánování dovolené, evidence přesčasů, reporting v oblasti docházky

Online docházkový portál: správa absencí, plánování směn, interaktivní kalendáře, plánování dovolené, evidence přesčasů, reporting v oblasti docházky

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram