SocioRating je nástroj pro měření vitality organizací, který vznikl na základě třiceti let zkušeností práce se zaměstnanci. Jeho metodologie umožňuje hodnocení a porovnávání firem bez ohledu na jejich velikost či zaměření.

Díky SocioRatingu mohou společnosti velmi rychle a účinně rozpoznat své deficity a pracovat na rozvoji zdravé firemní kultury založené na důvěře, zodpovědnosti, inovativnosti a všeobecné spokojenosti.

V Accace si dlouhodobě zakládáme na spolupracujícím a přátelském pracovním prostředí. Proto jsme se pochopitelně také zapojili do SocioRatingu. A stejně jako v ostatních lokalitách, i v České republice se radujeme z výborného výsledku – všechny tři naše právní entity: Accace s.r.o., Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář i Accace Outsourcing s.r.o. obdržely hodnocení A+.

sociorating certifikát
certifikát sociorating

Náš recept na společný úspěch: Open Book Management

Vysoké hodnocení i dílčí výsledky jsou pro nás důkazem, že naši zaměstnanci se ztotožňují s naší firemní kulturou Open Book Managementu, společnými hodnotami a cíli a chtějí se společně podílet na úspěchu Accace.

„Z výsledků SocioRatingu nám vyplynulo, že sociální prostředí je pro naše kolegy zásadní, často důležitější, než benefity či výše platu. Naše dlouhodobá strategie i naše hodnoty preferují spokojenost a loajalitu našich kolegů a klientů, což nám oni vrací mimo jiné i formou vyšší profitability,“ potvrdila Managing Director Accace Outsourcing s.r.o. Jana Vasilenková.

„Sociorating mi pomohl si udělat nezávislý obrázek, jak se na naši společnost zaměstnaci dívají. Zdůraznil bych dvě oblasti, které byly zejména přínosné: porovnání jednotlivých skupin zaměstnanců a skladba otázek, z nichž řada by nás nenapadla a přitom byla velmi trefná,“ pochvaluje si provedený průzkum také Managing Director Accace s.r.o. Petr Neškrábal.

Manažeři jednotlivých oddělení nyní vyhodnocují a interpretují dílčí výsledky průzkumu a chystají následné kroky a aktivity na úrovni týmů.

„Na základě výsledků SocioRatingu je například možné zaměstnance správně motivovat, případně předcházet jejich nespokojenosti nebo dokonce odchodu,“ přiblížil Karel Ryšavý, Legal Partner Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Na pohodě zaměstnanců a celé komunity záleží

V Accace vytváříme pracovní prostředí, které umožňuje vyvažovat soukromý a pracovní život, a dbáme na duševní pohodu zaměstnanců. Toto úsilí naši pracovníci velmi oceňují. SocioRating také ukázal, že je pro naše lidi důležitý zodpovědný přístup firmy k okolnímu prostředí a komunitám.

Naším posláním je pomáhat klientům, kolegům a partnerům při plnění jejich snů a zanechávat při tom pozitivní stopy na okolním světě. Našimi hodnotami jsou výjimečnost, spolupráce, flexibilita, nadšení, důvěra a odhodlání. Díky nim dosahujeme cílů, které znamenají více než jen finanční úspěchy.

Výborný výsledek SocioRatingu pro nás není jen kusem papíru, ale především závazkem naplňovat naše poslání a hodnoty o to usilovněji.

Poznejte nás a naše hodnoty

Přečtěte si o tom, jak jsme začínali, kam míříme a které hodnoty nás spojují a posouvají každým dnem.

Ukažte nám váš talent

Rádi přivítáme nové kolegy, kteří s námi budou sdílet radost ze společného úspěchu. Podívejte se, koho právě hledáme.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram