S ohledem na současnou situaci bychom rádi ujistili naše kolegy, klienty a obchodní partnery, že Accace činí veškerá nezbytná opatření a kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich kolegů, a také k zabezpečení kontinuity poskytovaných služeb.

Speciální tým pro monitorování situace

Nepodceňujeme potenciální rizika, a proto jsme sestavili tým, který nepřetržitě sleduje situaci kolem koronaviru a onemocnění COVID-19 ve všech zemích našeho působení. Díky tomu můžeme zaručit, že jednáme v souladu s doporučeními a předpisy místních úřadů i zdravotnických organizací.

Komunikace na dálku a home office

Chtěli bychom požádat naše klienty a partnery o trpělivost a pochopení, neboť z důvodu bezpečnosti nás všech jsme odložili všechny osobní schůzky a omezili cestování. Abychom ochránili naše zaměstnance, poskytli jsme jim veškeré nezbytné vybavení pro práci z domova. Technologie, které používáme, nám umožňují nadále pokračovat v práci a služby poskytovat ve stejné kvalitě, na jakou jste zvyklí. Nikterak není dotčena ani tak citlivá oblast, jako je IT zabezpečení.

Kontinuita a bezpečnost podnikání

Společnost Accace má zaveden plán kontinuity podnikání sestavený v souladu s certifikáty ISO 9001 a 27001 (zabezpečení a kvalita služeb). Plán úspěšně prošel všemi testy, což dokazuje, že Accace je připraven na všemožné situace, které by mohly nastat, a to bez nežádoucích dopadů na úroveň poskytovaných služeb a stanovené termíny.

Implementovaná bezpečnostní pravidla nám pomáhají zajistit hladké pokračování ve všech činnostech. V případě dotazů či požadavků je vám tým Accace i nadále k dispozici tak, jak jste zvyklí.

Děkujeme za pozornost a opatrujte se.

Váš tým Accace

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram